Patemon sutresna Radio GGLink pungkasane taun 2012

sutresna

JAKARTA, NGLARASTENAN.WORDPRESS.COM – Ing pethite taun 2012, yaiku ing rikala 27 Desember 2012 rikala tabuh 21.00 mapan ing daleme Bapak Leles Sudarmanto pinangka sing kagungan media Link, nglumpukake kadang sutresna pandemen radio gglink lan pandemen campursari.

Purwakane adicara, kagungan dalem panjenengane Bapak Leles ngaturake, menawa Radio Gunung Gandul Link minangka radio streaming kang sepisan ing Wonogiri kang samangka duweni pandemen tartamtu yaiku campursari.

direktur-rgglKanthi akehe tamu kang wis tekan udakara pitung yuta luwih lan
panjenengane ngajab murih tansah dadi media kang murakabi
kangga masyarakat, amarga pancen radio pinangka panggonan
kanggo nglumpukake uneg-uneg kang sak banjure ditampa mring
masyarakat maneh.

Ki Demang Hangabehi (jeneng singlon), kang uga nekani adicara patemon sutresna pandemen RGGLink kanggo mapak taun anyar 2013 duweni panuwun lan kesengsem marang radio streaming basa jawa malah kudu mirengke radio manca, hananging kanthi anane radio gglink rasa tresna marang kabudayan jawa tambah ngrembaka. Lan muga-muga ing taun-taun samangka adiacara mau bisa diadakake maneh.

gant-gglOra mung sutresna RGGLink kang rawuh, uga para pimpinan
campursari-campursari Jawa Tengah uga rawuh, ing antarane mas
Herry Kismantoro, mas Gembong Boyolali, Mas Gareng lan uga mas
Gleweh Asmoro saka radio Safari uga melu ngramekake adicara
kepungkur. Temu sutresna RGGLink katon gumyak lan regeng, yen
mas Joko Kristian pinangka paraga eba kaya ngapa swarane
kang empuk sutresna siji iki, ngalamuning ati lancar lir ing sambekala disekarake. Ora perbeda Raden Ganteng Teguh kang pranyata uga wasis ing olah swara.

belorPatemon sutresna pandemen RGGLink, ora komplit yen to ora ana paraga kang dadi adicara. Adicara kepunggur di pandegani dening Aira Sribudaya lan uga Rinjani (jeneng singlon). Yen cinandra turah rupa kurang candra. Hmmm… yen pinuju geget lathi, katon eseme amerak ati, netra tajem tyas jatmiko, dasar putri saka Wonogiri kang wasis ing olah basa. Apa maneh mirengake swarane sinden kang misuwur ngagem belor kang nyekar kanthi pener lan lageyane katon macan luwe, nambah swasana sansaya gemah lan seger.

Iklan

2 thoughts on “Patemon sutresna Radio GGLink pungkasane taun 2012

  1. Hehehhe mugi-mugi tahun ngajeng saget kepanggih wonten wekdal ingkang linuwih sekeca Ki, lan mugi-mugi Sedherek GGLink ing pundi papan saget makempalll

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s