FILOSOFI JAWA KUNO

panakawan

JAKARTA, NGLARASTENAN.WORDPRESS.COM – Para leluhur ing tanah jawa duweni maneka warna filosofi kang adi luhung, lan yen digatekake ngemot kawruh kang becik. Anehe, filosofi para lelulur iku saiki ing perangane wong katon kuna lan katinggalan ing jaman. Ing mangka, filosofi leluhur mau tan ilang lan tansah laku nganti akhir jaman.

“DADIYA BANYU, AJA DADI WATU”

Cekak, ning kebak piwulang kang luhur. Katon yen ta dinalar kanthi manunggaling rasa, iku kudu ngerti piye carane bisa dadi banyu.

Manungsa iku kudu bisa dadi banyu. Amarga banyu duweni sifat kang ngademake. Kabeh ciptaning Gusti Allah tartamtu mbutuhake banyu. Banyu kang duweni zat kang ora atos kayadene watu. Kanthi wujud lumer/cair, mula krasa alus yen ta kena pakulitan.

Beda karo watu. Watu asifat atos. Nadyan watu uga dibutuhake, tuladane kangga gawe omah lan liya-liyane.

Yen dinalar, watu nyatane pancen kuat. Nanging, wong waskita kang ngerti marang zat sakarone pranyata banyu luwih kuwat.

Banyu ora isa disuduk pedang, ananging watu anjur yen ta digepuk dening palu.

Banyu kang katon alus, nanging duweni kekuatan kang ora baen. tetesing banyu bisa gawe watu lebur. Mula saka filosofi mau, kita kabeh isa jupuk hikmah, yen urip iku kudu isa kaya banyu kang alus, lemah lembut.

Kabeh pacoban lan masalah kang ngemu ing donya iki dirampungake kanthi ngelmu banyu, kathi lemah lembut, alus kayadene banyu. Aja ngrampungake masalah kanthi ngelmu watu kang atos. Yen ta ngrampungake masalah kanthi atos, niru atose watu malah gawe masalah maneh. Kayadene gepuk watu, watu lebur ning suwe-suwe wesi kang kanggo gepuk watu bakal saya tipis lan rusak.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s