KAWRUH JAWA – SEJARAHE DINA

maculJakarta, nglarastenan.wordpress.com

TRIWARA

Uterane wektu dina kang cacahe ana 3, yaiku:
dina sepisan karan, Pasah
dina kapindho karan, Betheng
dino katelu karan, Kajeng

Uterane dina kang cacah telu utawa Triwara iki jarene isih digunakake ing tlatah Bali

CATURWARA

Uterane wektu dina kang cacahe ana 4 (papat), yaiku:
sepisan, Sri
kapindho, Laba
katelu, Jaya
Kaping pat, Menala

Dina kang cacahe papat utawa caturwara iki nate dianggo ing tanah Jawa lan Bali, kajaba kanggo ngetung dina kang becik miwiti olah tetanen sing kasebut dina Sritumpuk.

PANCAWARA

Uterane wektu kang cacahe ana 5 (lima), yaiku:
Pahing / Jenar (kawi)
Pon / Palguna (kawi)
Wage / Cemengan (kawi)
Kliwon / Kasih (kawi)
Legi / Manis (kawi)

Dina kang cacahe lima utawa Pancawara iki isih kanggo, mligine Wong Jawa kang sring kasebut dina pasaran, amarga isih ana gandheng cenenge karo dol tinuku ing pasar ing jaman biyene. Contone Wuryantoro iku pasarane dina Legi, Eromoko pasarane dina Kliwon, Praci dina Wage lan sak piturute.

Mulane amarga dina dol tinuku mau nganggo itungan Pancawara mula ora mokal yen ta kasebut dina pasaran. Uga bayi kang lahir wis udakara limang dina trus di bancaki lan kasebut separasan bayi.

SADWARA

Uterane wektu kang cacahe ana 6 (nem), yaiku:
sepisan Tungle
kapindho Aryang
katelu Wurukung
kaping papat Paningron
kaping lima Uwas
kaping nem Mawulu

Dina-dina kang cacahe ana nem utawa Sadwara iki kasebut dina paringkelan, saka tembung ringkel, utawa dina apes/naas. Dina ari Sadwara iki dadi petung kang utama/penting sajroning milih dina.

Dina-dina Sadwara iki duweni ringkel / apes / naas dhewe-dhewe:

Tungle: kasebut ringkel godhong, dina naas kang ana gandheng cenenge marang godhong (daun). Mulane kanggo nyambut gawe, kayata ngethok wit-witan, dol tikunu janganan becike didohi, yen kepekso dilakoni kanthi sing ngati-ati.

Aryang: kasebut ringkel jalma, dina naas kang ana gandheng cenenge marang manungsa. Mulane pakaryan kang nglumpuk ake wong akeh, kayata ewuh mantu becike diwurungake.

Wurukung: kasebut ringkel sato, dina naas kang ana gandheng cenenge marang sato kewan. Mulane pakaryan kayata mbebedhak, mbeleh kewan lan dol tinuku sato kewan becike diwurungkake luwih disik.

Paningron: kasebut ringkel mina, dina naas kang ana gandheng cenenge marang iwak. Mulane pakaryan mancing, dol tinuku, ngolah iwak lan sakpanunggalane becike diwurungake.

Uwas: kasebut ringkel kukila, dina naas kang ana gandheng cenenge marang manuk lan pitik-pitikan. Mulane ing dina Uwas prayoga kang ana gandheng cenenge marang pakaryan mau becik diwurungake.

Mawulu: kasebut ringkel wiji, dina naas kang ana gandheng cenenge marang wewinihan. Mulane pakaryan nandur, nybar winih lan liyane ing dina Mawulu diwurungake.

SAPTAWARA

Uterane wektu kang cacahe ana 7 (pitu), yaiku:
Minggu/Radite (Sansekerta)
Senin/ Soma (Sansekerta)
Selasa/Anggara (Sansekerta)
Rabu/Buda (Sansekerta)
Kamis/Respati (Sansekerta)
Jumat/Sukra (Sansekerta)
Sabtu/Sanscara/Tumpak (Sansekerta)

ASTHAWARA

Uterane wektu kang cacahe ana 8 (wolu), yaiku:
sepisan Sri
kapindho Endra
katelu Guru
kaping papat Yama
kaping lima Ludra
kaping nem Brama
kaping pitu Kala
kaping wolu Uma

Amarga dina-dina mau nggunakake jeneng Dewa lan Dewi, mulane dina Asthawara uga kasebut dina padewan.

NAWAWARA

Uterane wektu kang cacahe ana 9 (sanga), yaiku:
sepisan Dangu
kapindho Jagur
katelu Gigis
kaping papat Kerangan
kaping lima Nohan
kaping nem Wogan
kaping pitu Tulus
kaping wolu Wurung
kaping sanga Dadi

Ing tanah Jawa, dina Nawawara masu kasebut dina padangon, dijupuk saka dina kang miwiti yaiku, Dangu.

Kajaba Caturwara dina-dina liyane isih ana ing penanggalan Bali. Lan ing Jawa sing isih digunakake yaiku antarane dina-dina Pancawara lan Saptawara. Yen ta antarane dina-dina Pancawara lan dina-dina Saptawara mau kagunggung mulane oleh angka 5 x (ping) 7 = 35 dina. Uterane wektu kang gunggunge cacah 35 mau kasebut selapan dina. Banjur ana bancakan selapan bocah lahir.

Mangkana mau, lan muga-muga dadi kawruh kang bisa madangake kahanan.

#berbagai sumber.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s