Angkringan Mbah Mo – 17/8/45, Valentine lan Manuk Garuda

logo garudaJakarta, nglarastenan – Ketemu maneh ana angkringane mbah Mo ya lur. Critane ngene lur. Saiki wulan Februari, ngerti nuw piye gayenge wulan iki kanggo cah enom-enom. Jarene wulan katresnan, nadyan mbuh sapa sing di tresnani.

Purwakane crita, mau bengi mulih seka macul kok ndilalahe udan nggriwis, adem tur kekes kahanane. Kahanan mengkana ya enake ngombe jahe panas neng angkringane mbah Mo. Tenan, jebul ora dhewe. Bareng tekan angkringane mbah Mo jebul wis ana Sumi, kenya panglipuring ati. Hmm… saya ganti dina saya merak ati bae Summi iki. Duh, Kusuma. (padahal wis kansen lewat facebook).

“Jeng, kok tumben mau gasik (cepet – semarangan, Red.) temen sliramu kondur?” pambukane kandha ing wengi iku.

“Iya mas Ganteng, iki marga aku selak kepengen panggih karo panjenengan!” semaure Summi, kang gawe mak tratap atiku.

Adem-adem, wis lungguh bareng kenya, ndilalahe Mbah Mo kok yo tumben wengi iku crita sing gawe aku lan Sumi mesam mesem. Lan mangkene mau critane Mbah Mo kang durung kawios ing lesan.

“Nak, jaman saiki kui jaman kang kepenak, ora kaya nalika jaman biyen durung merdika, sarwa susah” ature mbah Mo murwakani critane.

“Kita kuwi kudu syukur amarga negara kita merdika ing taun 45, kanthi semangat 45 kuwi katon gagah, coba yen taun 69? Semangete 69 kuwi rak katon gagahi” critane mbah Mo kang gawe kemekel wong kang padha mirengke.

Lan uga kudu ucap syukur, dene kamardikan tiba ing tanggal 17 Agustus, kabeh sarwa gula klapa. Coba nek tanggal 14 Februari, mestine kabeh mau katon pink to?” ature mbah Mo kang nambah pait madu eseme Sumi ing ngarepku.

“Kudu syukur maneh amerga ing tanggal 17/8/45. Manuk Garuda kang katon gagah, coba nek 1/1/45?” critane mbah Mo kanthi pitakon. “Lir ipun dos pundi menawi 1/1/45 mbah?” saurku kang sansaya penasaran.

“Amarga yen 1/1/45 wulune suwiwi lan buntute mung siji, lucu to le!”. Kabeh dha kemekel, semana uga Sumiku.

Udan wis katon leren, bledeg wis dha turu, aku lan Sumi pamit karo mbah Mo amerga sesuk kudu nyambut gawe kanggo ngebaki kanthong ben aja bolong, kudu ubet ben isa ngliwet. #KD

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s