ANGKRINGAN MBAH MO – VALENTINE

SLJakarta, nglarastenan – Wis seminggu luwih ora tilik angkringane mbah Mo. Waduw, piye yo kira-kira kahanane saiki? Muga-muga bae mbah Mo tansah pinaringan sehat, lan angkringane isih tetep kena kangga pangudarasa, penere yo rasan-rasan, hehehe……

Mulih kerja bareng karo jeng Sumi, kenya kembang ndesa ing nalika iku. “Mas, mengko nek kondur aku melu yo mas!” suarane Sumi sing mendut-mendut lan krenyes-krenyes marang aku.

“Siap jeng, jam lima theng aku meluncur neng kantormu!” wangsulanku kanthi mantep lan mak tratab.

Sumi, nadyan lahir, gedhe lan sekolah ana kampung, ning prasasat ora nguciwani. Jeng Sumi, yen dijejerake karo Putri Solo 2008, Dipta Anindita jan sewelas rolas, prasasat kaya jambe sinigar. Apa maneh yen ngujiwat, hmm…. meh kaya arep nekat, prasasat nggayuh jimat. Yen tengah wengi pangrasaku kaya sumandhing, kenya lencir kuning kang lirikan netrane katon wening.

Kabeh mau apa kang dadi pepuntone, yen diumpamakake kembang aja nganti layu lan tansah bisa kangga cecundhuk lan slirane dadya mustikaku.

Dina iku katon suwe rasane nunggu jam lima, amarga kansen karo Sumi pepujaning ati kang tansah gawang-gawang ing netra. Sumi kang nganggo jilbab ping, kacamata kang nganggo warangka warna sungu, gamis model dress ireng katon trep karo warangka tesmak lan cocok banget karu pakulitane kang kuning.

“Wis suwe mas?” pitakone Sumi marang aku.

“Durung kok jeng, wis ayo enggal budhal selak kodanan!” tambuhku marang dheweke.

Kanthi sigap aku nyetater motor butut sing kebak kenangan kang endah. Lan ora ngangga dielingkake Sumi banjur nyemplak ana ing mburi lan ora lali ngrangkul awakku. Drijine kang mucuk eri lan alus kaya sutra marahi deg-degan, nadyan wis mbuh kaping pira anggonku boncengakake Sumi.

“Jeng Sumi. Saya suwe yen dak sawang kok sliramu tambah merak ati, kaya abot yen ta pisah nadyan mung sak kedhepe netra” kandhaku marang Sumi karo numpak montor.

“Genit!” Suarane Sumi karo njiwit bangkekaku.

Sore iku sak dawane laku kebak pengangen-angen lan crita kang ‘romantis’ apa merga jare cah enom iki dina ‘valentine’? Ning, aku blaka yen pancen Sumi tansah ngentekake wektu ku saben dina mikir marang slirane. Kaya saiki iki, arep “candle-light-dinner” ana angkringane mbah Mo, kamangka luwih trep yen “mangan nganggo senthir”.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s