ANGKRINGAN MBAH MO – KASMARAN SUMI

lvJakarta, nglarastenan – Srengenge kang wus angslup ing peturon lir gumanti papan karo rembulan kang katembe
wungu, sing katon njlarit amerga tanggal nom. Kahanan mau nambahi swasana angkringane mbah Mo sansaya ‘romantis’. Apa maneh angkringan mau diwenehi lampu kang padange mung kaya senthir.

Ora pegat anggonku nyawang marang eseme Sumi kang pait madu. Nadyan mung jahe anget lan sego kucing, prasasat kaya panganan kang paling enak ing donya.

“Jeng.. jeng… kae lho sliramu ana njero tipi” anggonku menehi weruh Sumi karo ndulit
tangane.

“Halah, sampean kuwi bujuki thok bae mas” wangsulane Sumi karo mrengut.

“Lho tenan, lho… ” timpalaku karo nuding gambar ing tipine mbah Mo.

“Mas, mirip tenan po aku karo kenya iku?” pitakone Sumi pengen ngerti.

“Ora kok jeng, sliramu isih luwih ayu tinimbang sing ana tipi iku, apa maneh lagehamu saben  dina ora ana kang kuciwa, nyambut gawemu uga tansah entuk bombonge bosmu. Katitik, bosmu asring crita marang aku”. Kandhaku kanggo ngedhem pikire Sumiku.

Njiwit pupuku karo mesem lan nglirik, tambah mak clesss… alahmakk…..

Sumi pancen kenya kang pinter nalar lan pikire, apa maneh solah bawane saben dina katon nengsemake kabeh wong kang nyawang lan sing nate nyambut gawe marang dheweke. Jujur, lan uga sgregep anggone nyambut gawe, uga tansah nurut marang wong tuwane. Mula kaya ketiban ndaru uripku, dene Sumi gelem karo aku.

“Mas, mulih yuk, wis bengi, didukani rama lan ibu lho mengkot” pungkasane sumi ngajak mulih.

“Ayo!” wangsulanku.

“Sampun mbah, pinten niki kabeh?” anggonku nyeluk mbah Mo arep mbayar bon lan ngeterake Sumi.

“Ojo lali lho mas sesuk jemput aku!”

“Siap bos” guyonku karo njawil pipine sing abang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s