ANGKRINGAN MBAH MO – KENA GODHA

cintasegi3Jakarta, nglarastenan – Selasa Pahing. Nalika iku gawean ing kantor wis rampung kabeh, nadyan ana ning mung kadangkala amarga pancen wayahe ganti anggaran kang anyar. Gelise crita, lagi nonton pawarta online ing internet, dumadakan mak bling…. pratanda ana email kang mlebu ing senthong (inbox kuwi nggek apa bahasane, Red. bing ung) emailku.

Ora nyana ora ngira, jebul sing kirim pawarta mau kancaku nalika isih timur, yaiku kanca sekolah nalika SMP. Betty, iku kang dadi asmane. Nadyan wis ana telung windu lawase, aku tansah eling kanca biyen nalika sekolah pancen sekalas.

Nalika sekolah pancen aku salah sawijine fans Betty kang ayune tumpuk undhung kaya Betty La Fea sing saktemene. Saben nyawang Betty pas nggeget lathi, duh Gusti….. kadya midadari kang lagi mundun saka kayangan. Betty kang lathine tipis, rikmane angandan-andan, tangane, drijine, irunge, pipine kabeh katon anglelewa.

email-betty

Tak waca bola bali kanthi permati, njur tak pikir nganti rambutku meh thukul uwane. Pikiranku nglambrang lan mlaku ing wektu kang wis kepungkur. Kelingan nalika jaman isih timur, jaman ‘cinta monyet’, jaman olahraga, jaman main drama bareng lan akeh kedadehan kang ngebaki pikir wektu iki.

Saka email-emailan mau, meh saben dina ora ana kendhate. Warna-warna crita, wiwit nalika isih ana kampung biyen nganti saiki nglembara. Yen ginambar nganti kaya ‘long-distance-relasionship’, tresa abot ing ongkos jarene.

Betty, wanudya kang sulistya ing warna. Wanita kang tansah nggoda jroning ati. Duh, Dewa….. apa pancen kudu mangkene wong kang lagi nandang asmara?

Suwe anggonku ngalamun menthelengi lcd kang meneng bae. Kaget kaya disamber gelap, nguningani jebul ing mburiku ana wanita.

“O, dadi ngono yo? Wis ngerti, jebul aku ora dianggep. Wis cukup semene bae” Wanita mau ngomong, lan banjur mak srunthul, blas mak brabat lir thathit ilang saka pandelenganku.

“Duh, Dewa…. apa kang lagi dak sandhang iki” batinku kanthi ngrantes mikir kelakon kang lagi dak sandhang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s