ANGKRINGAN MBAH MO -KENA GODHA 2

larasJakarta, nglarastenan – Wis telung dina Sumi ora gelem sapatemon karo aku. Ngenes rasane. Pancen yen dipikir dawa ya pancen golek menange dhewe. Pikiranku nglambrang menyang ngendi-endi, mlumpat mrana, mlumpat mrene. Aku kudu njaluk ngapura marang Sumi, amarga tindakku kang nalisir mesti dipenerake. Sumi, sliramu kang tansah ing ati, muga-muga iki pungkasane aku gawe cuwa, nimas.

Eseme kang ngujiwat, lagehane kang sarwa murwat tansah angreridu saben ganti kaya ngoyak-oyak ing impen lan pikirku.

Mbok menawa pancen aku kudu kuwat nglakoni godha kang lagi dak sandang. Aku banjur donga, muga Gusti enggal paring dalan kanggo kabeh lelakon kang dak lakoni iki. Nadyan rasa tresna lan kangen isih tansah gemandul ing angen-angen, ning aku kudu bisa bangkit lan ora kena nglokro ngadepi kahanan iki.

Dina Selasa, wayah mulih kantor aku kansen karo sedulur sinarawedi. Biasa cah nom, mulih kerja nongkrong sik ngumbah mata.

“Halo,…. piye mas, sampean ana ndi?” pitakone Gemboel ana jroning telepon kang nempel ing kupingku.

“Meluncur on the spot mas, limang menit. Iki macet banget je nang semanggi!” saurku masang kanca ing sebrang telepon.

“Ok, sips!” pungkasane tembung.

Ora sepira suwe aku lan Gemboel wis teka panggonan kansen. Mau uga telepon Iwan jarene arep melu gabung. Mas Gemboel tekan kansenan luwih disik, njur aku nusul. Ora sue Iwan, sing katon nom dhewe uga melu gabung ana ing Kafe mau.

Kafe mau pancen swasanane sarwa nyenengake, panganane enak, resik lan ana tontonan ‘live-music’ nadyan mung organ tunggal. Tambah betah pokoke, ngobrol ngalor ngidul karo nglaras organ tunggal sing ndilalah sing main organ kanca dhewe, Mas JO asmane. Irama tembang asmara kang di sekarake kenya kang sulistya ing warna (makhlum remeng-remeng) katon nambah swasana romantis.

Mas Gemboel, sing pancen klangenane karo tembang, mula slirane banjur nyawer njaluk tembang langgam “ngujiwat” sing nyekar piyayine ayu tur kenes, swarane kemricik kaya swarane banyu udan kang marahi sing padha mirengke kamitenggengen nymurupe ayu lan ngrungu swarane kang bening.

Larasati Yuni, sinden sing nembang mau asmane. Aku sing wis sawetara kekancan karo Mas JO lagi iki aku nyumurupi lan ketemu Laras. Pokoke dawane wore ing kafe mau meh mung Mas Gemboel, aku lan Iwan sing lir gumanti njaluk tembang.

Iwan, cah nom sing ora lali marang budaya melu nyumbang nembang. Mung lagi pirang dina ora mampir neng kafe (padahal asline angkringane mbah MO, ben rada keren bae, hehhehe… ) saiki wis ana hiburan organ tunggal barang.

Pancen, nadyan mung sederhana ning angkringan mbah Mo saben dina kaya ora ana kendhate wong sing padha mampir. Mulane aku ngajak Mas Gemboel lan Mas Iwan sing jare penasaran karo angkringan mbah Mo kang wis kawentar. Pokoke, nadyan iki lagi sepisan tak jak nongkrong ana kene, Mas Gemboel lan Mas Iwan kaya wegah di ajak kondur. Kejaba penyanyine sing ayu-ayu, sing jajan yo cah nom-nom sing uga ora nguciwani yen sinawang.

Mulane SMS mas Iwan mau bengi njur tak sanggupi, yen saiki arep nyambangi angkringane mbah MO, nganti njaluk nomer telepon whatsup barang.

Sansaya bengi sansaya rame angkringane mbah Mo …… (kasambung)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s