ANGKRINGAN MBAH MO – NONTON SRANDHUL 2

Sayembara mau ginawa angin nganti keprungu teka ing Pajajaran, yaiku tlatah parentahe Raden Ganyong. Raden Ganyong banjur ngleboni sayembara mau banjur budhal menyang praja Majapahit lan nganthi abdi, yaiku Joko Klanthung (Kluwung) lan Joko Kliyeng. Pungkase crita, raden Ganyong kasil ngasorake Raden Semut Rambut.

Ing kana banjur mangkat goleki Dewi Kenyawati. Sakwise njajah desa milang kori Raden Ganyong mlebu ing alas Ubramarkata ing gunung Srandhil. Ing alas kang peteng amarga ketele alas, Raden Ganyong mrentah Joko Klanthung mbabat alas kanggo gawe dalan. Dumadakan ing jroning babat alas mau Joko Klanthung ketemu wanita kang aran Rara Gondrah sing pranyata abdine Dewi Kenyawati kang lagi tapa ing watu gilang.

Pungkasane, Raden Ganyong lan Dewi Kenyawati ketemu lan sarujuk bakal urip bebrayan. Dewi Kenyawati banjur diboyong menyang ing Pajajaran lan ditepungake marang garwane kang sepisan, yaiku Dewi Pambayun. Dewi Kenyawati kaget, amarga ora ngira yen ta Raden Ganyong jebul wis palakrama mulane Dewi Kenyawati banjur njaluk digawekake omah dhewe kang pisah karo garwane sing sepisan.

Sakwise urip bebrayan sawetara suwe, Raden Ganyong mangerteni sifat lan lageyane Dewi Kenyawati. Raden Ganyong kang tuhu anggone golek redana lan nyambut gawe, nanging sang dewi tansah ora trima. Dredah mau dadekake Raden Ganyong ora seneng lan arep bali marang garwane kang sepisan. Nanging Dewi Kenyawati ora gelem ditinggal, lan sakbanjure nderek Raden Ganyong.

Ing laku menyang omahe garwane kang sepisan mau kudu ngliwati kreteg kang kasebut wot, sing mung cilik lan ngisore jurang kang jero kang karan Endhut Berdapa. Amarga cilike kretek mau, ora iso diliwati kanthi iring- iringan lan kudu ngarep mburi. Raden Ganyong lagi ngeh, yen ta garwane, Dewi Kenyawati ora ana, lan krungu tangise garwane kang nyemlung ing jroning endht berdapa mau kang lagi di siksa dening Malaikat Banakirun, dewa Selobonang.

Anggone nyiksa kepara wis cukup lan Dewi Kenyawati mertobat nglengganani kabeh lakune kang ora bener. Lakon mau kabeh duweni pitutur yen ta manungsa iku kabeh bakale mati, lan nadyan duwe dosa angger gelem mertobat Gusti mesti paring pangapura.

Mulih nonton srandhul padhang atiku, apa kang ana ing kahanan kawaca ing crita mau. Aku njur mulih ngeterake dik Sum karo mbahas srandhul kang katembe mau. Nuwun.

Iklan

4 thoughts on “ANGKRINGAN MBAH MO – NONTON SRANDHUL 2

    • Nuwun Bapa sampun kersa rawuh lan nglaras. ujup ipun kula saget ngansu kawruh saking pitutur seni budaya, lan khusus ipun budaya ing tanah jawi ingkang petangan ipun warni. lan srandhul punika syiar ingkang agung, awit sangget nganggit syiar saking seni.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s