ANGKRINGAN MBAH MO – NONTON KETHOPRAK 02

ta-lenaJakarta, nglarastenan – Ken Dedes pungkasane ka garwa dening Akuwu Tunggul Ametung. Tunggul Ametung uga duweni abdi kang pinarcaya, yaiku kang aran Ken Arok. Akuwu Tunggul Ametung banjur nganakake kembul bujana lan pesta andrawina, ing Tumapel. Jroning pawiwahan mau ora lali Sang Akuwu menehi ngerti marang kawulane yen to Ken Dedes pinangka garwane, lan ora lali marang Ken Arok.

Ken Dedes sak gemyaring netra nyumurupi Ken Arok ora perbeda cah nom kang rambute dawa kang kaiket kain ing sirahe. Ken Arok kang sakdurunge pawongan kang seneng tindak durjana lan dadi buron kraton Kediri lan antuk pitulungane padhita Budha banjur kangengerake ing Tupapel.

Ing sawijine dina, Tunggul Ametung lan Ken Dedes bebedak (berburu) uga pariwisata menyang ing alas Baboji. Suarane peksi kang munya ing jroning alas Baboji, katon ora digawe-gawe. Cemlorot tejane sang Dewi, gawe sengsem Ken Arok. Ken Arok banjur sabiyantu marang Ken Dedes mundun saka kreta kencana.

“Mangga Gusti ……”, ature Ken Arok marang Ken Dedes kang mudun saka kreta.

Jroning Ken Dedes mundun saka kreta, lan sukune jumangkah ing bantala, tan ana sabawane walang alisik, gegdodhongan datan ebah, samirana datan lumampah nyamping kang ka agem dening Ken Dedes kawiyak. Lir thahit kang nyamber ing gelap rahsane Ken Arok nyumurupi wentise sang dewi kang amongkah gangsir, cemlorot cahyane, kesesengsem Ken Arok marang Ken Dedes nalika semana.

Ken Arok bali saka Tupamel banjur crita apa kang lagi wae disumurupi marang pandhita Lohgawe. Lohgawe banjur ngramalake, menawa wanita kang duweni ciri kaya Ken Dedes, ing tembe bakal nurunake ratu ing tanah Jawa. Ing kono banjur tuwuh niate Ken Arok bakal mateni Tunggul Ametung lan ngrebut Ken Dedes dadi sihsihane. Mangkono mau nepsune Ken Arok kang pengen dadi ratu ing tanah Jawa lan uga nggarwa Ken Dedes.

Ken Arok kanthi nista mangrencana mateni Tunggul Amteung kanthi keris kang digawe Mpu Gandring. Keris mau wenehake marang Kebo Ijo. Kebo Ijo banjur pamer, yen to dheweke duwe keris ampuh. Pangrencanane Ken Arok kasil lan mitenah (fitnah) Kebo Ijo.

Wayahe wus lingsir wengi, rikala Sang Akuwu lagi sare, kanthi alon-alon Ken Arok banjur mateni Tunggul Ametung nganggo keris Mpu Gandring. Setengah kaget Ken Dedes wungu lan meh wae bengok nyumurupi Sang Akuwu wus prapteng lena. Ken Arok kanthi sigap nutup anggone Ken Dedes arep mbengok, lan mangkan ature Ken Arok marang sang Dewi.

“Aku wis mateni akuwu ing Tupamel, saiki Gusti Ayu kersa tak garwa”.

Ken Dedes kang sejatine ora tresna marang Tunggul Ametung, gelem nampa tresnane Ken Arok kang wus mateni garwane.

Kadipaten Tumapel geger amarga sedane sang Akuwu Tunggul Ametung. Kanthi ora tidha-tidha Ken Arok alok menawa sing merjaya sang akuwu ora liya Kebo Ijo, amerga keris kang nancep ana ing jajane sang akuwu ora liya kerise Kebo Ijo kang wingi di pamerake.

Pungkasane, Kebo Ijo di pidana pati lan Ken Arok jumeneng akuwu ing Tumapel. Wondene Ken Dedes kang saktemene uga kasmaran marang Ken Arok, nalika iku isih hagarbini saka Tunggul Ametung. Lan crita kaya kang sring ana crita sejarah, dene sumpah-sumpah mau nemahi kelakon, uga sumpahe empu Gandring.#nglarastenan.

Tulanade lan pitutur ing crita:
Aja seneng ngumbar hawa lan nepsu, amerga ing tembe bakal ngundhuh woh ing pakarti. Nepsu apa wae, tresna kang di pekso pungkasane kaya Tunggul Ametung (sara). Nepsu donya kaya kang katindakake dening Ken Arok, kang sarwo nalisir uga ora kalis ing pralaya. Aja umuk kaya Kebo Ijo, amarga umuk dalan kanggo wong kang dhalim. 

Iklan

2 thoughts on “ANGKRINGAN MBAH MO – NONTON KETHOPRAK 02

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s