SEKAR, KELLIN LAN CINDI – CERKAK

CINDIJakarta, nglarastenan – Sekar, Kellin lan Cindi. Sedulur telu kang pasuryane ora ana kang ala. Nanging beda bebudene, amarga Sekar lan Kelin sedulur tunggal rama lan ibu, Cindi kepara sedulur tiri. Saben dina Cindi kudu nyambut gawe ana ing omahe Sekar lan Kelin, apa wae kang ditindakake Cindi katon ora ana kang pener lan bener, iku miturut Sekar lan Kelin.

Cindi, putri kang pinter (smart) ora nate nyebut (mengeluh) ana maneh wadul lan ngrumpi. Ing kampus, Cindi katon pinunjul lan ora sethithik pria kang kepengen cedhak marang dheweke. Bocah telu mau malah kepara tunggal kampus, lan padha-padha jurusan Komunikasi.

Cindi, kang tansah nrima yen ana tugas kampus mesthi kudu sing ngrampungakake tugas-tugas kampus, semana uga tugas kampuse Sekra lan Kelin. Sekar (Sekarepmu) lan Kelin (Jengkelin) pancen bocah kang gaul. Saben bubar kampus bocah sak loro mau mesthi nongkrong lan ngrumpi, kadang ana kantin, warnet, lan kafe-kafe kang saiki lagi booming.

Cindi (Cindirela), bocah kang ora neka-neka, bubar kampus banjur mulih, beres-beres omah lan ora lali mbaleni apa kang wus katampa saka dosene ing kampus lan uga ngrampungake tugas kampus.

Wayahe wus wanci surup surya, Sekar lan Kelin mulih lan bocah loro mau arep malem minggon, lan methine kencanan. Nyumurupi Cindi kang kanton santai karo maca buku, bocah loro mau uluk bareng, takon marang Cindi.

“Cindi, banyune jedhing wis diwenehi banyu panas durung? Cepatan, selak risi iki arep adus! ora ngerti po yen iki malem minggu?” semrunthul anggone ngoceh sedulur loro mau marang Cindi.

“Iya mbak, sik yo!” semaure Cindi kanthi alus.

Kahanan mangkana mau meh saben dina dilakoni dening Cindi. Cindi saktemene ora bocah sak wantah, nanging Cindi saktemene anake piyayi luhur uga sugih raja kaya, ning ora ana kang nyumurupi. Cindi minggat, amarga arep dijodohake marang pria pilihan wong tuwane.

Cekake crita, ing kampus Universitas Bonokirun ana pamilihan Putri Kampus kang bakal diajokake pinangka wakil kanggo melu ngleboni Miss Universe (putri sak donya, redaksi ora dong). Semana uga bocah telu mau lan akeh mahasiswi liyane kang ugs melu daftar.

Ora gampang Cindi anggone bakal melu pamilihan mau, amarga sedulure tansah angreridu kepiye prayogane ben Cindi ora bisa lulus ing sayembara mau. Cindi pinangka saingan kang abot, kejaba ayu Cindi bocah kang pinter ing samubarang, lan sayembara mau kajaba ayu kudu pinter, pokoke “Beauty and Smart”.

Pungkasane crita, Cindirela menang ing kampus lan uga menang ing Miss Universe. Cindirela banjur dadi sosialita lan kagarwa dening kang kagungan adicara mau, yaiku Pangeran kang sugih blegedu (sugihe ora umum), lan sejatine iki sing marahi para wanita mau padha pengen melu ngadani adicara mau.

Ora lali sedulur-sedulure mau banjur diwenehi gawean ana ing katore ramane Cindi kang saktemene pancen pengusaha sukses batubara lan minyak. Pokoke kabeh seneng ing pungkasane (Happy ending). #KD

Iklan

2 thoughts on “SEKAR, KELLIN LAN CINDI – CERKAK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s