ANGKRINGAN MBAH MO – MAMA MINTA BAWANG

mama minta bawangJakarta, nglarastenan – Wis sawetara ora krungu kabare angkringane Mbah Mo. Bar nonton kethoprak, srandhul uga wayangan, aku lan dik Sum sore iku janjian arep njahe (minum wedang jahe) ana angkringane Mbah Mo.

“Dik, mengka bengi njahe yuk!” suaraku kang merdu cemlorot ing angkasa lan tiba ing talingane dik Sum sing lagi nampa telepon.

“Siap, kangmas!” saurane dik Sum, kang lembut, sansaya gawe kangene atiku karo sesenggukan.

Lho kenapa iki? Batinku semrunthul ing jroning ati.

“Em.. A…. aku ka … kapusan mas!” katon suarane yen lagi sedih, lan kebingungan.

“Sabar dik, sabar. Yo wis, nek ngono aku saiki njemput sliramu!” wangsulanku ben karo mendha anggone Sumi sing lagi kena musibah.

Sore iku anggonku jemput ing sak dawane dalan kebak pitakonan, apa sejatine kang lagi kasandhang dening nimas ayu Sumi. Nglambrang tekan ngendi-endi, nganti meh nyasar anggonku njemput dik Sum.

” Aku wis ana parkiran yo dik!” suaraku semrinthil ngliwati frekuensi tilipun ing tangan.

“Iyo mas, iki aku wis ngantri ana ‘LIFT’!” dik sum kang suarane wis kepara rada sumringah.

Ora sepira suwe dik Sum wis ngadeg ing ngarepku. Nadyan lagi nandang kesusahan, nanging ora marahi ayune dik Sum suda, tetep marahi atiku tansah pengen sesandhingan karo slirane.

Bareng wis mlebu neng kendaraan, aku banjur takon marang slirane, apa to sejatine kang ndadekake dik Sum nganti penggalihe ora rena, lan katon sungkawa.

“Dik, ana apa to kok kawit mau ana telepon sliramu banget anggone sungkawa?” pitakonku mbuka jejagongan ing jroning kendaraan.

“Anu mas, aku kapusan!” wangsulane.

“Kapusan apa, kok nganti katon sungkawa banget?” pitakonku marang dik Sum sansaya pengen ngerti apa kang dadi ribete penggalihe dik Sum. Dik Sum banjur cupuk TT (Telepon Tangan), banjur menehke aku kon maca apa kang ana ing TT mau. Lan tulisan ing TT mau unine mangkene:

“Adik, iki mama, tulung mama ditukokne bawang sik yo, amarga mama lagi ana masalah ing kantor kepolisian, iki nomere pak polisi, aja telepon mrene, mengko mama sing telepon adik wae”

Mak tratap, kaget campur-campur. Nek wingi-wingi akeh wong ngapusi lan ngetren karan, “MAMA MINTA PULSA”, saiki bareng rega bawang selangit lan malah ing tivi jarene nganti tekan satus ewu barang. Tren “mama minta pulsa” kegusur dening pesen ukara cekak (SMS) sing isine, “MAMA MINTA BAWANG”.

Ora suwe wis tekan angkringane Mbah Mo, njur aku matur karo Mbah Mo njaluk wedang jahe.

“Mbah, nyuwun wedang jahe kalih, ampun di paringi bawang nggih mbah”, aturku marang Mbah Mo.

Pungkase, wengi iku warunge Mbah Mo kang rame tambah gayeng merga SMS, Mama Minta Bawang”.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s