ANGKRINGAN MBAH MO – WITING TRESNA JALARAN SOSIAL MEDIA

smJakarta, nglarastenan – Ing wengi kuwi aku lan dik Sum ora lali njahe ana angkringane Mbah Mo. Dik Sum katon nggrantes mikir adine kang sing banget ditresnani. Ken, mengkono adine dik Sum mau di undang.

“Dik, ana apa dik kok beda kaya padatan?” pitakonku marang dik Sum.

Sumi ngelus ambekan, amarga mikirake adine sing banget ditresnani. Ken, bocah kang gaul, lan yen srawung ora mbedak-mbedakake bobot, bibit, bebete wong kang disrawungi. Ken bocah kang bagus pasuryane, tur seneng gojek lan guyon mulane akeh kancane.

“Iku lho mas, aku mikirne si Ken!” saure dik Sum kang tanpa ekspresi.

Dik Sum banjur crita komplit sesambungane asmara Ken lan kenya kang dadi kekasihe.

Rara Sulimbuk: “aku dudu munyuk mass…sampean liwat alas, trus lurus mengko nganti ketemu cakruk…. lha mburine cakruk iku..”

Ken (nesu): “Nek pisan iki ngomong duduk omahmu…tak santet tenan kowe Sul!”

Rara Sulimbuk: “xixiixx…. dadi wong kok nesuan to mas… iyo iku omahku, wis ketemu rung mas?”

Ken (lega): “iyo … iki aku wis neng arep omahmu!….. “, jawabe Ken lan karo ngudarasa, “asem tenan iki yayang Sul nggawe kesel aku… titenana mengko nek ketemu tak jiwiti pipine!”

Rara Sulimbuk: “Yo wis mlebu ae. Ono Simbok kok…”

Ken: “Lho kok malah simbokmu sing kon nemoni, lha kowe nandi Sul?”

Rara Sulimbuk: “Aku …… … .. .aku wis suwi nang HONGKONG dadi tkw mas….xixiixixi”

Coba sapa sing ra mangkel neng ngono kuwi. Aja serius ya, kabeh mau mung gawe gegeculan, guyon ….. mulane sing ati-ati, sosial media kuwi digunake sing becik-becik lan sing ngati-aja nganti kapusna kaya Ken nggih. Sing ditaksir anake, eh malah entuk mbokne.

One thought on “ANGKRINGAN MBAH MO – WITING TRESNA JALARAN SOSIAL MEDIA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s