ANGKRINGAN MBAH MO – POTRETMU

PotretmuJakarta, nglarastenan – Aku lan dik Sum nalika iku ngancani Ken. Ken jarene arep kopdar (sakpatemon) ing angkringane Mbah Mo karo kenya kenalane saka kutha liya sing jare kinyis-kinyis.

Ken Sanguturu, nom-noman kang lagi beger (puber kedua kali!). Ken bocah kang wasis ing akademik, nyatane nalika isih sekolah bijine ing rapor rata-rata oleh 9. Ken kang pinter uga duwe kawigaten lan sengsem marang donyane awang-awang (dunia maya), seneng browsing lan meh kabeh sosial media ing internet dua akun.

Amarga supel ing sesrawungan mula ora mokal yen to Ken duwe mitra kang ora sethitthik, lan meh duwe jaringan sak donya. Nadyan to durung nate ketemu langsung nanging memitran mau wis kaya nganti ana ing kasunyatan.

Ing dina malam Jemuah Kliwon, pas jam 20.00 WIK (Wektu Indonesia Kulon, Red.) Ken oleh PP (Pesen Pribadi, atau PM, Private Messenger) saka kenya kang dadi kekasihe ing internet. Ebo bungahe Ken nalika semana, dene anggone memitran oleh kawigaten lan dilanggati kanthi bungahe ati. Nek diumpamakake nganti kaya tembang, “Chatting Sampai Keriting”nya Amy DS.

Seneng, bungah atine Ken nampa lan maca layang saka Yun Cempluk Imizaki. Tulisan kang kebak ing pralambang lan kembang-kembange asmara kang kaukir ing ukara lan basa kang apik uga kaselip photo wanita kang sulistya ing warna. Atine Ken sansaya sengsem marang Yun ing awang-awang.

Ken Anggone sengsem nganti ora bisa turu, mangan ora kepenak, lungguh ora jenak kabeh mung pengen ketemu lan nyandhing pepujaning tyas. Nganti kaya kethoprak, Ken saben dina mung tansah ura-ura kang unine mangkene:

Iki potretmu, kang dak tompo bareng lan layangmu
Bungahing ati, ora koyo ing naliko iku
Margo potretmu, biso gawe ayeme atiku
Tansah sumanding ora pisah soko ing tanganku

Yen dak sawang, dasar ayu pancen isih timur
Kiro kiro antarane yuswo pitulikur

Merga kasmaran kang kepati-pati, ora kendhat anggone Ken tansah nyawang photo kang menyang ngendi wae tansah digawa, dipamerake marang kadang mitra. Ken duwe pangangkah besuk yen nganti bisa bebrayan urip bareng Yun Cempluk Imizaki duwe anak kang bagus lan ayu-ayu, tindak jagong akeh wong padha meri nyumurupi garwane sing kinyis-kinyis.

Ana unen-unen, manungsa mung mbudidaya hananging Gusti kang duwe kuwasa. Ken lan Yun sakwise sawetara suwe sesambungan katresnan kang kepara LDR (Long-Distance-Relationship) banjur sarujuk bakal ketemu, kansen ing salah sawijine panggonan kang wis ditemtokake.

Ken rina patarane ratri ora kendhat anggone sinau lan latihan piye carane ngundang Yun, lan kepara nganti ora turu anggone browsing (golek) ukara kang becik ing internet. Dina kang dianti-anti wis tekan, lan ebo kayangapa kagete Ken bareng nyumurupi Yun Cempluk Imizaki. Saking kagete Ken yen ditembangake unine mangkene nadyan mung ana njero atine Ken:

Banget kagetku, bareng aku ketemu sliramu
Anggonmu potret, lawase wus ono telung windu

Yen dak sawang, dasar ayu pancen isih timur
Kiro kiro antarane yuswo pitulikur

Banget kagetku, bareng aku ketemu sliramu
Anggonmu potret, lawase wus ono telung windu

Piye jal nek wis ngono kuwi? Wingi naksir anake, ee… entuk mbokne. Lha saiki golek kenalan saka internet e… kapusan maneh, lha piye jal photo telung windu kuwi rak udakara 24 tahun nuw, nek kagungan putra-putri we wus lulus kuliah. Ayo semangat Ken, aja nganti nglokro! Mbesok tekan titine mangsakala kowe mesti oleh kenya kang Ken impenake. Ken …Ken … nasibmu kok yo melas to le….end.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s