ANGKRINGAN MBAH MO – PREI

bwg-cabeJakarta, nglarastenan – Wengi iki nek dine pengen ngombe wedang jahe ana angkringane Mbah Mo. Aku lan dik Sum wis kansen bakal ngedate ana AMM. Cilaka, jebul angkringane Mbah Mo bengi iki ora dodolan. Golek sisik melik kenapa angkringan legendaris sing wis kebak crita maneka warna banjur prei sawetara. Panggraitaku mbok menawa Mbah Mo lagi mulih kampung, plesir lan liya liyane.

Jebul kleru kabeh, amarga Mbah Mo malah jagongan ana angkringan sing ora bukak mau. Amarga penasaran aku banjur takon marang Mbah Mo apa sejatine.

“Mbah, pripun niki kok mboten dodolan? Wah, tiwas kula wit wau mboten maem”, kandhaku marang Mbah Mo.

“Ealah, Mas Bei, Mbak Sum. Inggih niki mas, kula prei mboten dodolan rumiyin, modale cekak. Lha pripun kabeh rega bumbon mboten mung mundak, kepara ganti rega!” wangsulane Mbah Mo.

“Lha pripun mas, lha kalawingi nalika bawang rong puluh ewu men pas-pasan, lha sakniki ganti rega ngantos seket ewu langkung, dereng niki lombok kangge damel sambel sego kucing regane nggih ngoyak bawang, mas!” Mbh Mo anggone mbacutake sing ngendika.

“Inggih mbah, malah kula kepara dipun dukani Ibu, ‘ora susah masak-masak Sum, mengka tuku wae neng angkringane Mbah Mo apa tuku matengan ana Warung Sriti wae’. Lha enten ngomah niku kabeh sambel lovers je mbah, bingung ta sakniki”, dik Sum anggone nimpali ngendikane Mbah Mo.

“Wah leres ngendikane Mbah Mo, kabeh bumbon ganti rega mbah. Niki wau kula titip rolasan kalih OB sing biasane diparingi sambel kathah men malah mung diparingi kangge pepak-pepak, cirose saniki nek nyuwun sambel kedah tumbas!” wangsulanku.

“Iyo Mas Bei, muga-muga para penggedhe isa menggalih sengsarane wong cilik, rega bumbon lan bahan-bahan isa bali kaya wingi mas!”, pungkasane ature Mbah Mo jagongan bengi iku.

Bengi iku, aku lan dik Sum ora sida wedangan jahe ana angkringane Mbah Mo, amarga angkringane lagi prei merga kabeh bahan lan mbubon ganti rega. Cekake crita, aku lan dik Sum banjur ngabur pengin nyoba Warung Sriti, nadyan rada adoh papane. Ora suwe tekan warung Sriti, banjur aku golek lungguh sing becik kanthi view, pemandangan kang paling edi.

Denmas Gemboel, mangkono diundang. Den Gemboel uga crita yen ta warunge saiki sarwa salah, arep ngundakake rega wong wingi lagi mundak, nek ora diundhaki regane kamangka blanjane wis larang. Bubar mangan ana warunge Den Gemboel aku lan dik Sum banjur mangudarasa, rerasan wong lara sak dawane dalan. Merga bawang lan lombok kabeh padha bingung, ora mung para ibu rumah tangga kepara para bakul kebingunan ngadhepi kahanan kang ora ajeg iki. end

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s