PUSAKA TEMBANG – MANISING TRESNO

lovedasar ayu, angujiwat
lencir kuning
werna lir salaka
rikma ngemak tur panjang
netra mblalak den tesmaki tambah patut
duh nimas intening dasih

sasolahe milangoni
eba seneng yen nduweni
nalika biyen ketemu
dek semana sumedhot atiku
peni-peni busanane
nyungging esem aduh manise
mustikane para kenya
isih muda ngujiwat prasaja

rasa tresna
tuwuh ana jroning atiku
aku kesengsem
marang manise tresnamu

Hamung siji panyuwunku,
janjimu tansah tak tunggu
aja nimas mbalenjani,
sangu urip bebarengan iki

==0OOO0==

mbok menawa werdine tembang ing ngemu teges, yen ta ana kenya kang sulistya warnane, kang negsesmake, lencir kuning pawakane nganti emba salaka warnane. Rikmane memakngembang bakung lan dawa, netrane katon blalak-blalak yen to ngacem kacatingal (kacamata) tambah ngresep.

opo kang dadi solah bawane tansah nengsemake, mendah senenge lan bungah yen bisa nyandhing, nggarwa, karonsih marang kenya mau. kelingan nalika sepisan ketemu, tresnane wus tuwuh, kanthi pengagem, busana kang becik, yen meesem pahit madu , wanita kang dadi kembange kahanan, dasar isih timur, nengsemake lan tindak tanduke prasaja (sederhana, apa adanya).

ngawuningani kabeh kahanan mau, banjur tuwuh rasa tresna, lan kesengsem marang kenya mau.

mung siji sing dadi pangaep-arepe, nuli nunggu janji ing nalika semana, aja mung nganti lamis amrih bisa kanggo sangur urip bebrayan pungkasane.

hmmm….. pangrasaku sing nganggit sekar mau lagi ketaman asmara, wuyung.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s