PANGUDARASA – SUSAHNYA DISIPLIN BERLALU LINTAS

ORA TERTIBJakarta, nglarastenan – Kahanan puncering negara Indonesia, yaiku Jakarta saben dina ora adoh saka sing jenenge macet. Macet ing Jakarta kepara lumrah. Apa maneh menawa udan, mancet sansaya nyiksa kabeh kang lagi mlaku. Kejaba udan, macet sing katon nggegirisi yaiku yen pas bubaran kantor apa pas budal menyang kantor.

Kahanan macet mau uga saben dina tansah tak lakoni, esuk lan sore. Ngrembuk macet ora adoh saka wong kang seneng nglanggar paugerane undang-undang lalulintas. Ing dalan-dalan Ibukota yen ta nitih kendaraan kudu dawa ususe, sabar amrih slamet.

Aku gemes, gemes aku nganti kaya tembange Ibu Waljinah yen ndelok kahanan iki. Srobot sana, srobot sini kabeh nganti ora mikir keslametan. Nek ora mikir slamete dhewe, mikira slamete wong liyan sing melu nggunakake dalan mau. Lan sing paling mangkel yen to ngawuningani wong numpak brompit (odhog, sepeda motor) kanthi santai SMSan ora mikir wong liyo.

Kejaba SMS, akeh wong kang ora nganggo helm (nek iki bodho amat, resiko tanggung dhewe), nguripne lampu (nek iki uga bdho amat, pemborosan energi), nglanggar marka, lan malah kadang-kadang nrabas lampu bangjo kang lagi abang.

Kejaba iku, aku mangkel yen to nemoni wong kang ngeyel mlebu dalane trans Jakarta, sing ngeyelan. Wis salah, ngeyel lan malah luwih galak kayata ing puterane dalan. Mbuh, piye jal wis di tulisi, “Nyelonong jalur trasnJ, isin nuw!” tetep wae nginthil ana mburine, iki pinangka tulada apa wis keblinger????

Ing salah sawijine dina, esuk-esuk malah padu karo wong sing udele kebalik ana geger. Piye sing ra anyel jal, wis salah malah nesu-nesu, lan kanthi sengaja nabrak spatborku. Meh wae derdah nalika iku, amarga wong mau salah amerga lawan arah, lan salah wis sengaja nabrak. Cangcut taliwanda wusanane, motor buntut tak standardke, njur tak jak gelut…eh malah kabur, sing maune maaf, bareng wis kabur isih muni-muni, piye jal.

Apa pancen kayamangkene iki kahanan saiki, sarwa salah kaprah, sing bener thenger-thenger, sing salah lumah-lumah, sing ngedan malah padha paesan, sing korupsi padha dipuji-puji, sing kaji padha diuneni, sing mendem padha di elem lan sakpiturute. Monggo sami dipun penggalih ya lur. end

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s