ANGKIRNGAN MBAH MO – OJO CEDHAK KEBO GUPAK

KEBO GUPAKNglarastenan – Ngangsu kawruh ing angkringane Mbah Mo. Bengi iki mbah Mo njlentrehake tembung “Ojo cedhak kebo gupak”, filosofi kang wujud sanepan mau duwe teges aja nganti cedhak marang pawongan, sesrawungan karo wong kang tumidak ora becik amarga bisa kecipratan alane. Prayogane pancen mengkono, lan saiki akeh kacabenggala kang trep karo filosofi mau, nadyan ora kabeh kaya mangkono.

Crita ontran-ontran kang lagi rame ing layang kabar, warta online uga televisi lan radio ing antarane kasus AM lan uga IDS.

Garwane AM sing ngaku ora ngerti apa kang ditindakake kakunge banjur oleh kecipratan crita kang ora becik, uga para wanita-wanita kang ana sesambungane marang AM. Semono uga crita kang nemahi marang IDS lan mitra, sedulur ing kiwa tengene.

Akeh tulada kanggo tumindak kang ora bener lan ora pener ing urip bebrayan, sesrawungan ing jaman kang wis kepara maju iki. Akeh panggodaning urip, kayata wanita, kaluguhan, lan bandha donya. Wong kang wis kapilut dening mitra kang kepara utang bebuden nganti lali marang tumindak kang bener, ing antarane nganti dadi korban obat-obatan kang haram.

Eling marang unen-unen serat kalatida,

amenangi jaman edan,
ewuhaya ing pambudi,
melu ngedan nora tahan,
yen tan melu anglakoni,
boya keduman melik,
kaliren wekasanipun,
ndilalah kersa Allah,
begja-begjaning kang lali,
luwih begja kang eling klawan waspada

Jama saiki kaya amenangi jaman edan, sara salah yen to tumindak, melu ngedan kamangka ora tahan (kuat, bisa), ning nek ora melu ngedan (ngawur) ora keduman ing pandum, lan kaliren pungkasane. Ning, Gusti wis duwe pesthi sak begja-begjane wong kang tumindak lali (ala) isih luwih begja (bahagia) wong kang tansah eling marang bebener lan waspada ing samubarang gawe lan uga sesrawungan.

Mulane kanthi liwat angkringan iki Mbah Mo ngelingake kabeh para kadang mitra, murih eling lan waspada ing sesrawungan murih raharjane lan aja nganti melu lan kepilut tumindak candala uga kecipratan kahanan kang ora apik (tercemar). Trep marang kahanan saiki, menawa filosofi mau tansah kagembol pinangka sangu urip ing bebrayan. end/kd

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s