PUSAKA SENI – MERDUNYA SINDHENKU

sinden ayuNglarastenan – Saben awan, mligine ing streaming Radio Gunung Gandul Links aku tansah ngrungokne gending-gending jawa lan kasambung klangenan campursari sing diaturke kanthi swara kang ngangeni ing ati, yaiku Sri  Suminten Widyasworo Rinjani. Ing ati karo mbatin, ebo kayangpa yen ta ora ana sinden (penyanyi)? Donya katon sepi, lan angelangut kahanane, wengi katon tintrim mung kaprungu suarane jangkrik ngerik, gegodangan lan walang alisik.

Mulane, padha ngaturke panuwun dene sinden diparingi kepinteran olah swara dening Gusti kang akarya jagat, mung bisoa nglipur wong kang lagi nandang kingkin (basa apa iki?).

Nalika nglarastenan isih balita (sok eling sok ora) sring diajak rama lan ibu nonton wayang, mligine gagrak Surakarta lan sak elingku mung sepisan nderekake nonton wayang versi Nyayogyakarta Hadiningrat ing watesan Ngayogya lan Wonogiri, penere dalem Eyang kang nembe mengku gati nalika semana.

Sinden pinangka paraga amrih regenging swasana, lan wayangan jaman biyen akeh-akehi cukup sinden siji, dadi ora kaya saiki menawa wayangan bisa di sindeni nganti cacahe puluhan. Sinden, mbok menawa oleh tembung sendhen, amarga nalika jaman biyen sindhen mapan ing ngarepe pengendang lan sring sendhenan kendang.

Rikala jaman swargi Ki Narto Sabdo (KNS), sindhen utawa waranggana ngalami owah-owahan, kejaba KNS wasis nganggit lelagon lan gendhing-gendhing kanthi ukara kang gampang diresepi apa kang dadi isine, kayata Prahu Layar, Mbok Yo Mesem, Petis Manis lan sak pituture sindhen kang dadi pengiring dhalang luwih saka siji. Gampange crita, sinden kudu bisa anut marang owahe jaman, semana uga anggone ngagem busana lan paes.

Sinden saiki ora mung ngejibne olehe melu wayangan, amarga cacahe sinden lan dhalang ora imbang, uga sing nanggap wayang saiki wis suda. Kejaba nyinden ngiringi wayangan, sinden lan para paraga (niyaga) banjur gawe campursari lan anut marang owahe jaman, yaiku kasenengane wong kang sarwa ringkes.

Sinden klasik beda banget anggone ngadi busana yen to nonton Opera Van Java utawa Campursari. Sinden jaman biyen anggone ngadi busana lan ngadi salira kudu anut marang pakem, lungguh simpuh kanthi gelung kang wis pinatut, dene sinden saiki busanane wis katon werna-werna lan sanggule uga anut owahe jaman modern.

Sinden KWJaman biyen sinden yen sepi ing tanggapan banjur golek samben, antarane wadehan, semana uga sinden saiki, nadyan tanggapane ndlidir sambene uga akeh, kayata buka restoran, model, lan sak piturute. Sindhen jaman biyen tanggapane anut wulan kang becik, beda karo sinden saiki, sak wayah-wayah isih ana tanggapan senadjan kala-kala ana wulan kang rada sepi. Sinden saiki uga ora baen, amarga sinden saiki akeh sing duwe titel S.Sn. (Sarjana Seni) kanggo nyengkuyung anggone madek dadi sinden profesional.

Jaman modern (dudu jaman edan lho), arep golek panglipur wayangan, opo mirengne gendhing lan campursari ora perlu nanggap, amarga wis gampang anggone arep nglaras. Jaman biyen yen ora nanggap utawa nonton ana panggonane wong resepsi paling-paling mung mirengne radio.

Jaman wis owah, saiki kabeh sarwa instan, ning muga-muga kabudayan mligine budaya jawa wayang, kethoprak, lan sindhen klebu campursari ning dudu sinden KW ora enggal digawe instan, tetep ana peneruse. end/kd

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s