ANGKRINGAN MBAH MO – AJA RUMANGSA BISA, NANGING BISOA RUMANGSA

Nglarastenan – Oleh titipan saka kenya kang dadi ganthilane ati sing kepengen ngerti apa ta maknane tembung, “Aja rumangsa bisa, nanging bisoa rumangsa”. Ngibrit mampir angkringane Mbah Mo, pesen jahe sing wangi karo matur lan njaluk pepedhang wedare tembuang iku marang Mbah Mo. Sinambi leladi langganan Mbah Mo banjur crita babagan ukara mau kanthi banyu mili.

“Mas Bagus, “aja bisa rumangsa, nanging bisoa rumangsa” tegese: dadi wong iku aja umuk lan ngrasa bisa, nanging bisoa ngrasa (merasakan). maknane tembung lan ukara mau duweni pitutur menawa manungsa bisa tumindak kang lembah manah, andhap asor aja suwalike, yaiku dadi wong kang drengki, iren, gunggungan lan sak piturute.

ing masyarakat jawa tradisional pribadi kang lembah manah, andhap asor mau ora kok ateges minder (rendah diri). ing piwulang jawa manungsa, nengenakake laku supaya bisa metani pribadi, kang ujupe ora gelem ngunek-unekake liyan utawa ngasorake liyan.

jumbuh karo pitutur mau, ing sesrawungan kudu bisa lembah manah ora kesurung pengin ngegungake awake dhewe, lan apa maneh ing tatanan budaya jawa mligine ora ana papan panggonan kanggo tumindak sing ngremehake utawa ngasorake liyan. ringkese tembung, ora prayoga (etis) yen ta ngasorake (mempermalukan) liyan ing keramean / pawiwahan (publik) kanthi pocapan apa maneh tumindak kang ora prayoga lan sak mestine.

“bisaa rumangsa” wekasane nggawa hawa kang bisa nentremake diri pribadi lan uga liyan, ora kepilut marang subya-subya utawa kekareman kang tanpa winates (euforia), lan sifat kang ora becik mau kang saktemene duweni pamrih (pribadi, keluarga, golongan, lsp). tumindak bisoa rumangsa tartamtu bisa gawe bungah lan nyenengake ati uga nentremake marang liyan”. Mangkana mau anggonku nyedhot kawruhe Mbah Mo bengi kuwi, nanging Mbah Mo yo ngendika, mbok menawa ana ruweting ukara lan salah anggone basa gelem menerake. end/kd

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s