ANGKRINGAN MBAH MO – SINAU FALSAFAH JAWA (SINOM)

Nglarastenan – Bengi iki ing angkringane Mbah Mo beda karo padatan, sinambi nglayani para sedulur, mligine sing seneng kasarasan ngunjuk wedang jahe, Mbah Mo rengeng-rengeng nembang macapat sinom kang ukarane mangkene:

nuladha laku utama
tumrape ing tanah Jawi
wong agung ing Ngeksiganda
Panembahan Senópati
kapati amarsudi
sudaning hawa lan nafsu
pinesu tapa brata
tanapi ing siyang ratri
amemangun karya nak tyasing sasama

“Pripun niku tegese mbah?” pitakonku marang Mbah Mo.

“Ngene lho mas, mbak menawa pupuh sinom mau mesti sampeyan sring mireng to nalika sampean isih timur (SD), nanging kurang ngerti apa kang dadi pituture tembang mau, semana uga simbah ro ora mudheng nalika semana. Nah saiki simbah tak nyoba melu ngonceki opo kang dikersakne kang nganggit sekar mau.

Nuladha laku utama, eling lan nuladhani laku kang becik apa maneh tumrape wong kang urip ing tanah Jawa. Becik, nulat marang wong agung, yaiku Panembahan Senopati kang tansah amersudi meper hawa lan nepsu amrih suda, hawa nepsune aja malah di reh dening hawa lan nepsu.

Pinesu tapa brata, dilereni hawa lan nepsu mau kanthi tapa brata, prihatin awan lan bengi, ing antara shaum lan sholat wengi, uga tansah amemangun marang urip bebrayan (bermasyarakat)”, mangkono pungkase Mbah Mo anggone ngonceki tembang ma, kar ngudak teh ginasthel.

Nglarastenan kagum marang Mbah Mo lan tartamtu marang pujangga-pujangga jaman biyen mau, dene pinter anggone nganggit pitutur kang diwujutake ing tembang macapat, geguritan, parikan, serat lan sak panunggalane. Nalika cilik mung ngapalne tan ngerti apa sing kamot ing sastra, lan apa kang kaujup ing ukara mau.

Apa pancen amarga saiki akeh wong sing lali marang pitutur lan tumindak kang nalisir adoh saka budaya Jawa, wis kalah lan kagerus dening budaya saka njaba sing ujare liwuh modern. Modern, adoh saka unggah ungguh, lembah manah ing pasrawungan, pamarentahan lan uga ing bebrayan.

Bacah saiki senenge nonton campursari, lan kepara wis kurang sing seneng nonton wayang. Kamangka ing crita wayang iku akeh pitutur lan ngemot wewayangane wong ing ngalamdonya. Nonton wayang saiki akeh-akehe nunggu goro-goro, bubar goro-goro sepi mamring kahanane. Mula ora beneh, yen sansaya suwe wayang kepara kapinggirake.

Monggo, dumateng para winasis katuran paring pepadhang, lan meneraken anggen kawula mbuka lan gempil pitutur saking sekar macapat kalawau kang tartamtu taksih tebih saking kasampurnan. end/kd

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s