BERITA KULINER – JUARA UMUM LOMBA MAKANAN KHAS JAWA TENGAH TAMINI 2013

dEWAN jURInglarastenan – Kabupaten Semarang pada acara Pameran Produk Unggulan dan Potensi khas Jawa Tengah 2013 yang berlangsung di anjungan Jateng TMII pada 22-23 Juni 2013 yang diselenggarakan Kantor perwakilan Jateng berhasil membawa pulang juara umum pada Lomba Makanan Khas kali ini.

Menurut dewan juri yang diketuai Hj Ning Sudjito Kabupaten Semarang berhasil menyajikan makanan khas daerah dengan kreatif, inovatif serta menunya komplit.  Sri Windiyani, ketua tim dari Kabupaten Semarang, pihaknya menyajikan menu khas yang unik seperti jamu kikil sapi, sate sapi Suruh, pecel Rowopening dengan genjer dan slada air yang khas, kripik daun adas dan minuman mix secang.

“Tak percuma kami 11 orang menempuh 23 jam perjalanan ke Jakarta, membawa bahan mentah dalam coolbox, dan memasak langsung di bawah pohon di anjungan Jateng. Terimakasih kepada Pemda dan pihak swasta yang mendukung kami dalam lomba ini,” kata Sri, Minggu (23/6) siang dengan ekspresi yang ceria.

KULINER PEKALONGANHj Tuti Toro, ketua tim dari Kota Pekalongan, pihaknya menghadirkan ke khasan makanan asli Pekalongan nasi megono serta tauto Pekalongan. Menurutnya, banyak daerah yang mengklaim memiliki nasi megono tetapi setelah mendapatkan informasi yang komplit, akhirnya Tim Pekalongan berhasil menyajikan makanan tersebut dengan cara yang khas Kota Pekalongan.

“Karena makanan khas daerah, maka kita mengusung konsep lesehan yang pas dengan suasana kedaerahan, tak perlu mewah, tapi yang penting tetap sesuai pakem. Alhamdulillah kami juara favorit, dan juara I untuk makanan pokok. Tak percuma 18 jam perjalanan Pekalongan menuju Jakarta,” sambungnya.

Lomba masakan tersebut memperebutkan tiga kategori  juara yaitu, kategori makanan pokok, dengan juara I diraih Kota Pekalongan. Kategori kudapan juara I diraih Kabupaten Temanggung, dan kategori stan terbaik yang juara I nya diraih Kabupaten Magelang. Kabupaten Semarang meraih Juara Umum karena menjadi juara II untuk kategori makanan pokok, juara harapan III untuk kudapan dan juara II untuk stan terbaik. End/kd

Iklan

FESTIVAL & LOMBA KULINER JATENG

IMGP1290Nglarastenan – Bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu tanggal 22-23 Juni 2013, Keluarga Besar Paguyuban Jawa Tengah (PJT) se JABODETABEK bekerjasama dengan Taman Mini Indonesia Indah dan Provinsi Jawa Tengah dan 35 Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah serta serta BKKBN menyelenggarakan Lomba Masakan Khas Daerah 35 Kabupaten dan Kota Se – Jawa Tengah 2013 serta jalan santai.

Acara dimulai pada hari Sabtu yang cukup meriah diikuti seluruh Kabupaten / Kota se Jawa serta Provinsi Jawa Tengah. Lomba masak ini cukup membuat kagum para pengunjung dengan presentasi yang cukup menawan. Paa peserta lomba menyajikan menu masakan dari daerah masing-masing dengan keunikan dalam mengemas, menyajikan agar dapat semenarik mungkin. Makanan yang terdiri dari hidangan utama, minuman serta makanan penutup penuh inspiratif, dengan tampilan yang memukau.

Selain lomba kuliner, distan-stan pameran juga disediakan makanan khas dari masing-masing daerah, seperti soto kwali dari Surakarta, dawet, sego tumpang dan tidak ketinggalan dari Kabupaten Wonogiri yang hal ini di wakili oleh Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Wonogiri.

lenthoKabupaten Wonogiri memamerkan produk-produk makanan khas olahan asli Wonogiri seperti kacang mede, criping singkong, thiwul ayu, abon pedes, ampyang, tempe benguk bacem, gatot, lentho, tahu bacem Wonogiri, serta tak ketinggalan nasi liwet dan lain-lain. Pameran yang di komandani langsung Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri Bapak Safuan ini laris manis tanjung kimpul, dagangan habis duit kumpul.

Tujuan utama pameran ini, yaitu mengenalkan, mempromosikan  produk dari Wonogiri agar lebih dikenal oleh masyarakat di luar Wonogiri secara lebih luas sehingga berimbas kepada masyarakat Wonogiri secara langsung.  Penulis yakin dan optimis, karena potensi kuliner Wonogiri sangat kaya beragam dengan berbagai sajian kreatif, unik dan langka. Bahkan banyak penggemar cabuk, thiwul maupun tempe benguk yang harus kecewa karena tidak mendapatkan makanan tersebut di stan, atau habis.

Kedepan, mungkin bisa ditingkatkan dalam kepesertaaan dalam acara serupa, yang unik dan etnik dieksplore lebih dalam, dan bisa menciptakan kreasi berbahan tradisional seperti thiwul ayu. Salah satu pengunjung yang dosen pariwisata salah satu perguruan tinggi swasta terkenal di ibukota sangat terkesan dengan cake thiwul ayu, yang memang lembut dan gurih. End/kd

WAYANG DHEGLENG – POLITIK MENANGE DHEWE (2)

cangik limbukNglarastenan – Lah ing kana ta wau, wus lumarap lampahira nyai emban, unjuk uninga mring ngarsaning Sang Dyah Ayu Woro Sucempluk. Nengna kawuwusa, ganti ingkang winursiteng kawi, ora kaya ingkang mapan ana ing gupit gajahmungkur, nganti kaya pandam kentir ing warih.

Sorot mancung mencorong mijil saking putri winongwong, nenggih Dyah Ayu Woro Sucempluk, mustikaning wong. Nyata ayu akarya lamong, akeh priya kang kepengen mboyong, dadi kembang lambe pating clemong, akeh kang gandrung kloyong-kloyong. Lamun Sang Dyah Ayu liwat, para priya mung pating plenggong, plompang plompong ora kuwat ndulu bundering bokong.

Nyata tetungguling memanis. Rema njanger semu wilis, sinom lir ron pakis, nanggal sepisan kang alis, lathi abang lir manggis, janggut nyathis, pamulu hambengle keris. Yen dandan ora uwis-uiws. Payudara lir bluluk kuning den prenah mrih manis, sinangga kemben dadya munjuk sawetawis, mula ora susah dikepeti wis esis.

Dedege ora sangkuk, asta lir gendhewa tinekuk, driji kaya saya minggah saya mucuk, padharan ora mblendhuk, ponang pocong nyenthing munjuk, disawang saka mburi cundhuk, ngiringan yo mathuk. Ngarep, duwe bojo kaya Dyah Ayu Woro Sucempluk sewayah-wayah gathuk, awan sayuk, wengi njuk, luwih-luwih yen ta bar adus esuk.

Dhasar wanita pinaringan nugrahaning Widhi, sembada ing warna sorote mancur. Tejaning tambara wening, liriking netra kumenyar, sorote ngenguwung awenes-wenes kamantyan turut marang kumbaning grana kengis. Dedeg ndedeling lurus, swara gandem arum manis lir pambyawara radio gglink.

Pendhak-pendhak Sang Nata Prabu Gedhang Kluthuk miyos tinangkil, Sang Dyah Ayu Woro Sucempluk miyos munggying prabasuyasa, sinambi mriksani sindhen orjen tunggal saking Joko Kademen, keplok imbal angedasih senggakan arebut wirama. Hamber hamblabar ingkang samya sumahap munggwing ngayun. Sinten ta ingkang mabukuh ngumala rum. Nenggih menika ingkang dados pamyawarane radio gglink, putri Ngadirojo Kidul ingkang kekasih Dewi Woro Rinjani, tan prebeda ayune klawan Madonna nalika isih timur.

Nalika ing mangke suwuking pradangga, ana tengara konduring Sang Nata Prabu Gedhang Kluthuk. Gupuh-gupuh Sang Retna Dyah Ayu Woro Sucempluk ngrakit tirta munggwing sangku, kinarya amijiki padanira sang raka Prabu. Dadya guragapan amethuk rawuhnya Sang Prabu Gedhang Kluthuk. Tinut ing wuntat ingkang kinasih Dewi Woro Rinjani miwah sanggya para parekan.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Kawula nuwun, nuwun, dereng sawetawis dangu kepareng rawuh Paduka Kanjeng Sinuwun, anjanur gunung dene radi randhat anggen Paduka miyos siniwaka, kula ngaturaken pangabekti, Sinuwun.

Prabu Gedhang Kluthuk: Yayi Ratu, tak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat pangestune pun Kakang tumrapa marang jenengpara, Yayi Ratu.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Dhahat kapundhi engga jimat paripih, Sinuwun.

Dewi Woro Rinjani: Rama Prabu, kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk.

Prabu Gedhang Kluthuk: Rinjani anakku wong ayu moblong-moblong, ya tak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat pangestuku tampanana, Rinjani.

Dewi Woro Rinjani: Kapundhi engga jimat paripih, mugi andayanana kasantosan, Rama Prabu.

Prabu Gedhang Kluthuk: Yayi Ratu, sakdurunge munggah menyang sanggar palanggatan, aku kepengen madhang.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Nuwun inggih. Sedaya inggih sampun cumawis, menawi badhe bojana.

Prabu Gedhang Kluthuk: Golekna sambel cabuk lan besengek.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Nuwun inggih, nuwun inggih, sampun cumawis.

Prabu Gedhang Kluthuk: Sindhen klangenanku Nyai Bekel Kentring Manik yen ana kon nyambel kemangi karo cabuk, ben senadyan sambele cemplang, jare wingi saka ndesa mesthi nggawa cabuk.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Bat-tobat bat-tobat, mboten saged, mboten saged. Nyai Bekel Kentring Manik menika sagedipun Ela-ela nyekar “Janji Setya”.

Prabu Gedhang Kluthuk, Ratu Sucempluk manJing kedhaton kahiring sekar “Janji Setya”, kadherekaken Dewi Woro Rinjani. Emban Clinguk lan Glembukan kantun wonten njawi.

Nyai Clinguk: Anakku’ndhuk, anakku ngger sing moblong-moblong, kowe kok malah ndomblong nyawang Sinuwun kekanthen asta arep bojana andrawina ndhuk.

Glembukan: Oalahh, mak, makkk… Sinuwun bisa nggandheng astane Gusti Putri kaya mengkono kok aku bola bali sing di gandheng mung ember, saben dina mung ngangsu banyu.

Nyai Clinguk: O, anakku nduk…kowe kuwi limbuk kuno, jadul bola bali pol-pole ngono kuwi.

Glembukan: Iyo mak, iya.

Nyai Clinguk: Mumpung Gustimu kepareng dhahar, saiki karo nunggu lorotan lan mumpung para pradangga komplit, sing gamel Mas Joko Kademen, sing wiraswara yo ana Pakdhe Padi, Mas Ganteng, Mas Dwi, Mas Tedjo sing wasis parikan lan liyo liyane, pesindhen yo komplit saka Bontang yo rawuh, saka Ngadirojo ra kaetung, saka Praci malah putu dhalang.

Glembukan: Iyo mak, iyo. Aku arep nembang, judule “LINGSO TRESNO”, ning nek aku wis gelem nyuworo, ora mantra-mantra swaraku ning jebles swarane mas DIDI KEMPOT.

WAYANG DHEGLENG – POLITIK MENANGE DHEWE (1)

kurawaNglarastenan – Swuh rep tidhem permanem madyapada minangka kocaping kang cinarita lan punjering kandha. Mugi tinebihna saking sukerta lan siku dendha kang tumempuh bawana. Amung rahayu niskala nirsangsaya manggih bagya mulya sagung titah kang dumadi. Tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi karta raharja anyembuh yuwananing praja lan kawula. Ndayanana luhuring nusa lan bangsa.

Swasana sitihinggil Kraton Awu Awu Langit, sang Nata Prabu Gedhang Kluthuk lenggah ing dhampar dhenta kahadep para nayakane praja. Jibeg jroning wardaya awit sang nata menggalih kahanane praja.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Patih Mergosuloyo, sira adoh dak awe cedhak sun raketake ana ngersaning sun merga ana bab kang wigati, Patih” Pangandikane sang nata abot penggalihe kang ruwet jemblegur swarane emba Prabu Baladewa ing Mandura.

Patih Mergosuloyo: “Wonten wigatos punapa Sinuwun, keparenga mbabari patih jengandika kula pun Mergosuloyo”.

Manggalapati Melusuloyo: “Nuwun inggih sinuwun, keparenga mbabari manggalapati jengandika kula pun Melusuloyo”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Tih, Ti (patih lan manggalapati – red.), opo kupingmu bosok, opo kupingmu budheg? Tangise garwaku merga blanjane tak kurangi, meleka matamu kabeh lan ngertiya ingsun iki lagi sungkawa!”

Patih Mergosuloyo: “Lir ipun kados pundi sinuwun? Patih Mergosuloyo lan Manggalapati Melusuloyo namung belapati, nyengkuyung kersanipun sinuwun!”

Prabu Gedhang Kluthuk: “Saiki amrih garwaku ora marahi mumet, undhakna pajek, lan subsidi lengo marang kawula ilangana, lan kawula kabeh ganti nganggo lengo jarak, sok sopo sing ora sarujuk iki titah ratu tan kena wola wali, kunjara”.

Patih Mergosuloyo:  “Sendika dhawuh, sinuwun”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Patih Mergosuloyo, metuwa njaba, aturana maju lenggahe Bapa Begawan Mungulegsego”.

Patih Mergosuloyo:  “Nok-non, nuwun inggih ngestokaken dhawuh. Kepareng pamit madal pasilan”.

Lah ing kana ta wau, wus mundur palarasan rekyana patih Mergosuloyo. Dupi wus cundhuk ayunan klawan Sang Begawan Mungulegsego, tanggap ing piniji, sigra ngetap busanane, parandene paripaksa mangu-mangu ing penggalih.

Begawan Mungulegsego: “Nuwun, amit pasang kaliman tabik, sinebatna ing iladuni, dhumawah ing tawang-towang, linepatna ing tulah mangu. Sinuwun, cumanthaka pun bapa ing Ganjelawang, labet kula piniji dening Anak Prabu”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Bapa, suwiwi…eh suwawi kula aturi lenggah ingkang prayogi, badhe wonten atur ingkang kula unjukaken dateng Bapa”.

Begawan Mungulegsego: “Adhuh, beja kemayangan Anak Prabu, ngestokaken dhawuh Paduka Anak Prabu”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Bapa, dinten mangke Awu Awu Langit pun ketekkan duit, Nimas Ratu Dyah Ayu Woro Sucempluk nyuwun duit kangge teteki ing nagari manca, Yayi Dyah Ayu Woro Sukentring lan Yayi Dyah Ayu Woro Sujudheg uga nyuwun busana ingkang mompyor, amarga pun badhe riyaya!”.

Begawan Mungulegsego: “Lir ipun kados pundi Anak Prabu?”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Mekaten Bapa, duit kraton pun telas, nipis kamangka niku tangise keluwarga praja, pramila Bapa Begawan, Patih Mergosuloyo kalih Manggalapati Melusuloyo nagih pajek lan ngilangi subsidi lengo patra kawula Awu Awu Langit amrih lestarine bandha negara Awu Awu Langit”.

Begawan Mungulegsego: “Sendika Anak Prabu, pun bapa badhe ngestokaken dhawuhe Anak Prabu murih lestarine bandha donya nagari Awu Awu Langit mriki”.

Wus titi purneng gati pasewakan, sang nata sasmita arsa jengkar manjing ngedaton. Saksana para wahini pawongan cethi ingkang samya ngampil upacareng aji, rep regedeg nguncupaken asta minangka tandha pakurmatan. Yayah binayangkare kondure Sang Nata Prabu Gedhang Kluthuk, binarung swarane tembang “NUNUT NGEYUP”. end/kd – kasambung…..

KAWRUH JAWA – TEMU TEMANTEN (TULADHA JANTURAN)

amijiki - temantenNglarastenan – Jagong temanten Jawa, ing kono aku lan dik Sum lungguh jejer nganti kaya kemepyur pulut melu jagong ing resepsi. Dik Sum kang pancen emba midadari angejawantah, ora kalah sunare karo pinanganten putri. Binarung swarane gending “kodhok ngorek” lan janturan (panyandra) dauping panganten (panggih).

Wus dumugi wahyaning mangsa kala, dumawahing kodrat saking panguwaosing Gusti ingkang Murbeng Dumadi, nalika sakmanten wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita, ingkang sumedya anetepi jejering agesang, angancik alaming madya, amestuti ila-ila ujaring para kina ingkang dahat pinundhi pundhi, sarta angleluri laksita harja, nulat edi endahing budaya luhung, umiring sesanti tis-tising tyas marsudi mandawaning budya tulus, budya ateges budidaya ingkang tuwuh saking osiking panggalih, wondene tulus, saliring pangesti ingkang tumuju marang kautamen pinerangake.

Kawuryan sri panganten putri sampun jengkar saking sasana rinengga kahiring sanggyaning warga wandaya kinanthi mring sasana ingkang pinanci, dene ingkang mungu ing wuri wonten jejaka tuwin kenya, angiring tindakipun penganten putri punika ingkang sinaraya angemban puspita adi ingkang winastan Kalpataru, Dewandaru, Jayandaru, kinarya dauping panganten sarimbit. Swarane pradangga munya angranging kadya asung pepuji pangastuti mring panganten kekalih mrih kang kaesti dadi kang sinedya dadya.

Saya caket saya caket denira lumaksana, panganten putri semana wus prapteng dampar kang tinuju, nuliha penganten kekalih samya apagut tingal, tempuking catur netra ingkang linambaran budi luhur pada sakala wonten daya pangaribawa ingkang ambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginaib ingkang tumanem ing sanobari.

Saksana kumlawe astane panganten putri sarwi ambalang gantal mring panganten kakung ingkang winastan Gondang Kasih, datan saranta panganten kakung gya gumantya ambalang gantal ingkang winastan Gondang Tutur, menapa ta wujud sarta wredining gantal ingkang kinarya bebalanging panganten sarimbit?

Pranyata wujuding gantal dumadas saking sedah lininthing tinangsulan lawe wenang; sarta pinilih sedah ingkang matemu rose, ingkang amengku wredi srinandi; suruh yen dinulu seje lumah lawan kurepe, ananging lamun ginigit pada rasane, amengku wredi sanajan kang sajoga jejer priya kang sawiji putri ananging lawun wus manunggal tekate bisa manunggal cipta, rasa, karsa, miwah karsane pinasti jatukramane.

Marma tinangsulan lawe wenang ingkang awarni seta wredinira; Mugi wusnya tinangsulan akrami dadya paningset denira mangun bebrayan,  datan nalingsir saking angger paugering kautamen, pinilih suruh ingkang matemu rose, mengku wredi mugi panganten sarimbit manunggal lahir batine, saneskara pangesti nyawiji sirik lamun kongsi suwaleng kayun, widada kang sinedya, lestari kang kaesti.

Kawistara panganten kekalih wus jajar sumanding aneng luhuring pasangan linambaran roning pisang raja, pasemone nyata lamun daupira wus pinasti dadi pasanganira, kanga gung kinudang kudang bangkit mandireng pribadi, wininbuh ingkang kawibawan lir jejering nalendratama.

Mandap saking pasanggrahan, ingkang sarimbit gya mrepeki antiga cinaket ing bokor kencana minangka wadahing sekar setaman, sakala konang antiga tinapak ing pada pecah saknalika, pramila daya-daya panganten putri laju anjengku sarwi sumembah mring kakung, purna denira sumembah gya amijiki samparaning ingkang raka pralampita angicali saliring sukerta tulus mulya manggih raharja, sirna saliraning rubeda.

KAWRUH JAWA – PASRAH PANGANTEN KAKUNG (TULADHA JANTURAN)

monggoNuwun, Kula nuwun
Assalmualaikum wr. wb.

Kanugrahan miwah sih wilasanipun Gusti Ingkang Maha Tunggal, mugi-mugi tansah sumandha ing jiwangga kita, warading sagung dumadi, raharja, niskala satuhu.

Kula kepareng madhep awit tinimbalan kadang kula pambyawara kinen ngayahi jejibahan masrahaken penganten kakung.

Puji syukur konjuk dhumateng Gusti Ingkang Maha Tunggal, ingkang sampun paring panuntun dhateng kula sapangiring panganten kakung saking Dhusun Turi, Wonogiri satemah saged sowan wonten papan mriki kanthi wilujeng nir ing sambekala.

Para pinisepuh, sesepuh saha para alim miwah para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Ingkang kapisan, kula ngaturaken kabar kabagyan, Bapa Prasetioretno sekaliyan nuwun inggih rama saha ibunipun panganten kakung ugi ngaturaken salam kawilujengan katur Bapa Dwijoworo sekaliyan.

Kaping kalih sowan kula hanganthi panganten kakung anakmas Wan Prasetioretno saklajengipun kula pasrahaken dhumateng Bapa Dwijoworo sakulawarga lumantar Bapa Dwi Purnomo, sumangga anggenipun badhe hamiwaha. Kula saha Bapa Prasetioretno sakulawarga namung ndherek memuji, mugi-mugi pawiwahan menika saged lumampah kanthi rancag, lancar kalis ing rubeda.

Salajengipun waleh-waleh menapa, kula blaka suta, nglenggana, bilih panganten kakung menika taksih cubluk utawi kirang seserepan ing bab ngelmu gesang bebrayan agung, mila panyuwun kula dhateng Bapa Dwijoworo sakulawarga, para pinisepuh, sesepuh ing mriki kersa suka paring seserepan amrih gesangipun saged manggih kamulyan.

Makaten atur kula. Mbok bilih sowan kula sapangiring wonten klenta-klentunipun atur, ugi tandang tanduk ingkang damel kirang rena panggalih kula nyuwun pangapunten. Nuwun. Matur nuwun.
Wassalamualaikum wr. wb.

KAWRUH JAWA -NULAT TEMBANG GUGUR GUNUNG

kerjabaktiNglarastenan – Nalika jaman isih timur, lelagon utawa tembang gugur gunung dadi tembang dolanan kang ngemot piwulang kang adiluhung. Gugur gunung tegese nglebur gunung, nanging ‘mustahil’ bin kalaksanan yen ta mung ijen tanpa rowang.

Tembang gugur gunung duweni ‘spirit’ lan ‘inspirasi’ marang kita kabeh, yen saktemene pakaryan kang abot bisa rampung yen ditindakne kanthi bareng-bareng. Ing crita wayang seri Ramayana (Rama Tambak) uga wis tinulis, tangeh ing lamun yen ta wanara bisa gawe kreteg ing samudra kang nyambung antarane Kraton Gua Kiskendha lan Kraton Ngalengka. Nanging pakaryan kang ketoke tangeh lamun mau kanthi semangat gugur gunung rampung, kang tembange gugur gunung mau unine mangkene:

Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja
Kono-kene kono-kene gugur gunung tandang gawe
Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lila lan legawa kanggo mulyaning negara
Siji loro telu papat bareng maju papat-papat
Diulang-ulungake murih enggal rampunge
Holopis kuntul baris holopis kuntul baris
Holopis kuntul baris holopis kuntul baris

Kanthi semangat njupuk saka ‘spirit’ Gugur gunung ora kaget yen ta nusantara bisa dadi negara kang kaeka adi dasa purwa, tegese eka sawiji adi linuwih dasa sapuluh purwa wiwitan, nadyan akeh titahing jawata kang kasongan ing angkasa, kasangga pratiwi, kapit ing samudra akeh sing padha anggana raras.

Nusantara dadi nagara kang panjang punjung, pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta tur raharja, lire panjang pocapane, punjung dhuwur kawibawane, pasir samudra, wukir gunung, dene negara kang ngungkurake pagunungan (akeh gunung), ngeringake pasabinan (negara agraris), nengenaken banawi, ngayunake bandaran gedhe (bahari), loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinuku, gemah kang lurnaku dagang, rinten ndalu tan ana pedote, labet tanana sangsayaning margi, aripah janma ing manca kang sami griya salebeting praja, jejel apipit, pangrasa aben cukit tepung taritis, papan jembar katingal rupak saking rejaning nagari, karta kawula ing padusunan pada tentrem atine, mungkul pangulahing tatanen, ingon-ingon kebo sapi, pitik iwen tan ana cinancangan, rahina aglar ing pangonan, yen bengi mulih marang kandhange dhewe-dhewe, raharja tebih ing parang muka, dene para mantri , bupati pada kontap kautamane, bijaksana limpad ing kawruh poutus marang wajib pangrehing praja, tansah dhuwur kukuse adoh kuncarane, ora ana mung tanah Jawa kang sumujud, sanajan ing tanah sabrang akeh kang sumawita, tanpa kalawan karaning bandayuda, mung kayungyun pepujaning kautaman, babasan sing celak manglung, kang tebih tumiyung, saben antara mangsa asok bulu bekti, glondhong pangareng-areng, peni peni raja peni guru bakal guru dadi.

Iku mau nek kabeh sayuk saeka praya bebarengan mangun praja mrih kuncara. Gugur gunung saiki malah tegese ngeruk isine gunung (mineral, mas, inten, lsp) sing maune munjung dhuwur dadi segara. Pasir wukir loh jinawi entek dening nepsu wong kang aluamah, mung pengen selak muluk kang tembe malah keselek. Pnjang pocapane, opo-opo dadi uder-uderan, dredah sing tan ana juntrungane. Punjung dhuwur kawibane wus ilang, luntur punjung dhuwur ngisin-isini.

Nusantara ngungkurake pagunungan tegese negara kang secara geografis akeh gunung-gunung, kang ndadekake loh kang sarwa tinandur, ngeringaken pasabinan pocapa malah tuku menyang bangsa manca, wis ora prigel anggone tetanen. Ngayunane bandaran gedhe uga ora jumbuh marang jejuluk ing nagara bahari, lan kasunyatane malah mayuto-yuto ton di colong manca (pencurian ikan).

Jejel riyel apipit aben cukit tepung taritis ora amerga raharjaning praja nanging kepara bisoa nyambung urip, ora kuwat tuku papan lan sandang. Ingon-ingon tan ana cinancangan, nanging kasunyatane saiki sandal wae ilang merga sudahe kahanan, nanging sing reja ingon-ingon sapi dadi dalan korupsi lan nglembuk wanita.

Mantri bupati kontap kautamane, mung ana crita pewayangan, amarga ora sethithik bupati sing tumintak nalisir kayata korupsi, lan tindak dursila liyane. Dhuwur kukuse, sing moncer mung utang, tumindak nista lan ala. Sing padha asok glondhong pangareng-areng arupa pajek mung entek di glembuki.

Mula semangat lan spirit gugur gunung mau piye sing arep ngecakne, yen arep di cakne ing kanggo tumindak dursilojuti yo kaya korupsi jama’ah kene iki, lan saiki angel lan susah para kadang mitra diajak kerja bakti, alesane werna-werna, mula bonuse oleh bena (banjir). Nek arep dicakne kanthi bener lan pener, ora mokal nusantara dadi nagara kang ana janturan kang becik ing dhuwur mau. end/kd