ANGKRINGAN MBAH MO – JENGKOL, PETE, DAGING, IKAN LAN LOMBOK

gara2jengkolNglarastenan – Binarung swarane knalpot kang munya, liyepe lampu angkringan kang mung 5 watt, rembulan kang mangu-mangu mung katon njlarit warnane, nanging ora kaya kang ana ing Angkringan Mbah Mo bengi iki. Regejegan rebut menang kang ora ana juntrunge ing antarane Jengkol lan pete dredag karo iwak sapi lan pitik.

Jengkol, Jering (Archidendron pauciflorum) woh wohan khas kang urip ngrembaka ing tlatah Asia sisih Kidul Etan (Tenggara). Jengkol Woh wohan kanG kalebu polong-polongan (Fabaceae).

Dredag antarane Jengkol, Pete klawan Iwak (Pitik, Kebo, Sapi, kali) mung merga Jengkol/Pete woh wohan kang jarene kalebu Kasta Sudra (makanan rendahan, kampung, murahan). Gayeng anggonku ngrungokne Jengkol/Pete padudon mau, sinambi nyruput jahe anget sing mak slruuppp…

Jengkol: e.. iwak sapi, iwak pitik lan kowe gurame, wingi kowe katon ngino to karo aku, saiki jal? Saiki aku lan sedulurku cilik (pete) wis iso ngungkuli kowe kabeh, lan kepara saiki aku dadi artis top, saben dino mlebu Tivi, lan SPY (gangnam style) saiki kalah rating karo aku.

Iwak sapi (daging sapi): yo saiki aku ngrumangsani yen saiki kowe lagi dadi crita ing donya, khususe ing kraton nusantara, ning entenana sesuk aku bangkal jumangkah nglangkahi kowe kabeh.

Iwak Pitik (daging ayam): aku sarujuk karo sedulurku tuwa iwak sapi, yen kowe (jengkol, pete) ora bakal suwe lungguh kepenak ing singgasana, entenana!

Iwak kali (gurame, lan sak kanca-kancanae – lskk): e.. kowe kabeh ojo padha umuk sik po, nadyan aku uripku mung ana banyu, arang-arang mlebu tivil kejaba acara mancing, ning aku dadi panganan favourite saka wong cilik nganti para penggede, lan aku uga dadi panganan sehat rendah kalori, rendah lemak lan ora marahi asam urat uga ludira inggil (darah tinggi).

Jengkol, pete: meh.. gurameh, saiki ora jaman panganan sehat, penting larang nuw! Saiki wae kowe kabeh kudu nyembah karo aku, amerga aku saiki sing dadi rajane panganan larang ing kraton nusantara kene.

Mengkono mau salah sawijine padudon sing tak rungokne ana Angkringane Mbah Mo kang disiarake kanthi live streaming lan uga radio.

Menawa sing wis kepungkur lombok dadi raja kanthi ngambah rega kang nggegirisi, kang nalika semana nganthi tekan satus ewu sekilone, semono uga bawang lan brambang kang uga nganti nyenggol tekan wolungpuluh ewu sekilone. Gurameh lskk ne, paling dhuwur ora nganti kliwat seket ewu, semono uga iwak pitik. Mung daging sapi kang iso ngimbangi larange Jengkol, Pete kang saiki nganti satus ewu (jengkol), satus rongpuluh ewu (pete) isuk iki mau.

Gorengan ing Angkringane Mbah Mo, tahu, tempe kang nalika semono uga nate dadi artis top kang ratinge kepara unggul nganti pirang-pirang minggu tak sawang katon njegadul, katon ora lilo yen to jengkol lan pete nganti atusan ewon, ngungkuli gorengan tahu, tempe lan bakwan ing angkringan mau  lan krungu dredahe jengkol, pete karo iwak-iwakan mau. Bakwan banjur nggrundel ngomong karo tempe lan tahu, kang bengi iku aku melu ngrungokne anggone panganan mau ngedumel.

Bakwan: Tahu, tempe … kae saiki belagu, umuk men si jengkol karo pete, mentang-mentang saiki lagi dadi lakon.

Tahu, Tempe (nyaut bareng): iyo wan, ben wae, kepara enak awake dhewe, kaya saiki iki tansah bisa kumpul karo wong cilik.

Bakwan: Iyo bener kandhamu hu, mpe…. urip sederhana ngene malah ora kemrungsung, nyantai.

Sambel/lombok: wah aku tetep sing di goleki, tanpa aku kowe kabeh ra ana regane, coba pikir mangan bakwan tanpa nglethus lombok, gurame goreng tanpa sambel…yo ra?

Sambel lan lombok nyaut bareng, munggel jagongane gorengan mau . Wadah uyah sing kawit mau tak cekel karo tak nggo dolanan melu nyaut.

Uyah/garam: e..e..ee…… opo ethok-ethok lali opo piye kowe kabeh??? wis kawentar sak ndonya, “ibarat sayur tanpa garam”, dadi aku malah mikir, ojo nganti uyah koyo aku iki mengko susah digoleki (langka) lan regane nganti atusan ewon.

Mbuh saking pengen melu crita apa merga wedi nek mengko dadi larang regane, wedang jahe sing lagi tak sruput nganti muncrat amerga pengen melu ngomong, nganti aku njumbul.

Jahe: yo mendhing aku nuw, aku pinangka kekasihe Ibu Pertiwi, uripku ana njero lemah ning aku marahai sehat wong sang ngalam donya, gawe anget wong kang kademen, aku malah kepara gawe sehat.

Bakwan, tahu goreng, tempe bacem banjur nyaut bareng: Iyo, ning nek aku ra ngancani kowe ana kene nggene katon garing to he (jahe).

Mangkana mau udering Jengkol Pete lan Iwak-iwakan kang keprungu dening panganan ana ing Angkringane Mbah Mo. end/kd

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s