WISATA KULINER – CABUK KHAS WONOGIRI

SAMBUL CABUK WONOGIRENNglarastenan – Angrkingan Mbah Mo saiki ana menu anyar, ning sejatine lawas. Apa iku? Cabuk! Amarga saking akehe sutresnane Mbah Mo kang njaluk di anakake sambel cabuk, kanggo nguri-uri lan tamba kangen nalika isih ana pradesan mbiyen. Dik Sum kang ora mangerti apa cabuk iku, mulane Mbah Mo banjur dongenge Mbah Mo sinambi nggawe jahe panas.

“Apa iku cabuk? Mbok menawa akeh sing padha takon, lan durung ngerti apa cabuk iku. Cabuk, panganan kang wis kawentar, mligine ana ing Wonogiri, Gunungkidul lan wilayah Surakarta. Cabuk kang ing daerah Solo sring ditemoni ana ing cabuk rambak, nanging beda karo cabuk kang ana ing tlatah Wonogiri. Panganan kang digawe saka ampase lenga wijen iki sakwise diolah sring kasebut cabuk utawa sambel cabuk. Lenga wijen satemene kalebu lenga alami duweni khasiat lan kagunan kang ora sethithik.

Lenga wijen kajaba kanggo gawe panganan uga bisa digawe tamba, lan menawa wis dadi lenga wijen pranyata larang regane.

Gawe cabuk iku, miturut literatur lan sumber gampang-gampang angel, amarga kudu njlimet lan sabar. Wijen kang isih mentah digangsa (goreng tanpa lenga) nganti mateng. Ewodene wis mateng, wijen mau banjur didheplog (tumbuk; ora ngerti ukarane blas, Red.) nganti dadi glepung. Sakwise dadi glepung, wijen mau banjur diwenehi banyu sak uprit terus di dang (kukus) lawase udakara sejam. Sakwise dikukus, lenga wijen mau banjur dicampur karo londo lan uga ampas kelapa banjur didang maneh kang lawase uga sejam.

Sakwise di dang banjur di tus (ditirisna, disatna, Red.) ana ing tampah kang digawe saka wit pring  banjur di tutup godhong jati. Nadyan wis ngetekne wektu sak esuk, ning gawe cabuk mau durung rampung, amarga bahan cabuk sing wis didang mau kudu dilerenake sedina sewengi lagi mateng.

Gawe cabuk pancen kudu mbutuhake katelaten lan uga njlimet. Werna ireng cabuk mau amarga irenge panganan kang alami saka londo. Londo kagawe saka klaras godhong gedhang kang wis aking kang di obong ana jroning kwali lan diwenehi banyu. Sakwise banyu asat, klaras kang wis dadi lawu mau banjur diangkat lan di dheplok nganti dadi glepung kang wernane ireng.  Kajaba marahi cabuk wernane ireng kaya prabu kresna (donyane wayang), Londo uga dadi jalari awet lan ragi (fermentasi).

Sakwise dadi cabuk, nanging durung ana rasane, mula banjur diwenehi bumbu kayata, lombok jemprit, bawang, uyah, moto, gula jawa lan sakpiturute. Kejaba iku, uga ditambah godhong kemangi nom lan uga parutan klapa banjur di linting nganggo godhong gedhang, digarang iang wajan lan cabuk siap di maem kanthi sego liwet sing pulen lan gurih. Sugeng dhahar sinambi nglaras”, pungkasane Mbah Mo anggone ndongeng. End/kd

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s