ANGKRINGAN MBAH MO – TAHU TEMPE ILANG

tempetahuNglarastenan, 11/9/2013 – Wis sawetara ora ngambah menyang angkringane Mbah Mo, nanging bengi iki tak  selakne amarga wis kapang anggone napak tilas nalika ing angkringan bareng dik Sum nalika semana.

Katon bengi iki Mbah Mo pasuryane rada mendung, kaya-kaya wis wayahe rendheng. Kanthi ngati-ngati aku matur marang Mbah Mo, opo to kang gawe sedih lan nglokro Mbah Mo. Mbah Mo ora duka, malah crita ndemimil lan kepara wadul (curhat) anggone nggelar angkringan ora kaya adate.

“Nak Bagus, saiki dodolan angkringan sarwo salah. Lire, angkringan iki sing akeh rak gorengan lan bacem saka tahu lan tempe, nanging sopo sing ora ngelus dhadha nak, saiki tempe lan tahu ilang kaya pedhut ing mangsa ketiga”, ature Mbah Mo kanthi sungkawa.

Aku lan dik Sum mung iso melu ndonga, muga-muga kahanan iki enggal bali kaya wingi, dele kang dadi bahan bakune tahu lan tempe regane bisa pulih lan ora gawe sengsarane wong cilik sing duwe panggautan kang ana gandheng cenenge karo bahan baku mau.

Karo ngunjal ambegan Mbah Mo nerusake anggone wadul.

“Piye jal saiki mas, kamangka menu ing angkringan kene iki suwidaklimo persen tahu bahane saka dele, kayata tempe, tahu, peyek, lan susu. Kanthi ilange bahan baku mau, gelem ora gelem kudu bisa muter pikir amrih ora nggoling priuk ing mburi”.

“Nggih Mbah, leres ngendika panjenengan”. saurku sak kenane.

Dik Sum tetep manja lan lendotan kaya padatan sing marahi pelanggane Mbah Mo pada iri amerga ayune dik Sum emba Midadari angejawantah, lan apa maneh yen wis gelem ngendika swarane marahe gludug isin arep muni, lan maneh netrane ngalahake lintang wengi kuwi lan uga lemut lan jingklong pada ndomblong merga nyumurupi eseme dik Sum kang pahit madu.

“Sabar Mbah, mugi-mugi kemawon kahanan samangke enggal purna lan nemahi karaharjan”, pungkasku nyauri Mbah Mo lan mbayar jahe susu karo pamit nggandheng tangane dik SUm sing wangi lan alus kaya kulite bayi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s