SEDULURKU WIS ORA KAYA BIYEN (Saudaraku sudah tidak seperti dulu, lagi)

trans-jNglarastenan – Methik salah sawijine bait jangka Jayabaya, ing antarane: “Ngumbar nafsu angkara, nggedekake duraka, wong bener thenger-thenger, wong salah bungah, wong apik ditampik-tampik, wong jahat munggh pangkat….”.

Mbahaleni lan ngdari jangka mau kaya wis trep banget kanggo nyandra kahanan saiki. Lire, ing esuk iki mau ana piyayi bangsat gelah-gelahe jagat leletheking bawana pakartine jajalaknat, banget anggone ngino marang paran para kang nitih kudawesi ngedelake donya kang mbok menawa jumbuh marang jangka mau.

Wong bener thenger-thenger, lire nonton kang lagi muter balik ana ing dalan kadadak nekat mlebu pakartine piyayi jajalaknat mau kang ora ngerti ing subasita, aturan negara lan mung bisa thenger-thenger karo mbatin, mbok menawa kreta kyai toyota avansa kang katuku kanthi duit anggone “korupsi”, mula ora berkah lan ora ngerti aturan.

Wis salah, nanging malah ngotot. Mbok menawa Gusti durung paring ujian, mula mangkono mau patrape.

Gumun setahun, njembleng serendheng nymurupi kahanan donya ing jaman saiki. Jangka Jayabaya kepara trep yen ta nitik kahanan mangko. “Wong salah bungah-bungah”, trep marang pratingkahe menungsa esuk iki mau, kang ngumbar nafsu angkara ngegungake duraka.

Ora mung pisan ji iki, nanging meh saben dino sedulurku ing kutha iki pada katon anggone bombong yen tumindak kang nalisir, salah mau banjur padha bungah.

Ilang pangangen-angenku nalika eling jaman biyen. Negara kang tansah njunjung adat ketimuran, prasasat ngupaya Nagari satus datan antuk kalih, sanadyan sewu tan jangkep sadasa. Nagari kang wus kawentar panjang punjung, pasir wukir loh jinawi, gemah ripah, tata tur raharja.

Panjang: dawa pocapane, ateges negara iki ngemu crita lan kepara nemahi pirang-pirang jaman, kayata jaman Hindu, Budha, lan Islan buktine akeh prasasti-prasasti, lan peninggalan, umpane Borobudur, Prambanan, Situs Trowulan, Sangiran, Masjid Demak lan sakpanunggalane.

Punjung: luhur kawibawane, tegese negara iki negara kang luhur kawibawane, wis kondang, moncer kawulane sing tumindake alus, kebak ing trapsila lan unggah ungguh, uga ramah.

Nanging, kaya bumi karo langit yen ta nonton kahanan saiki, lire korupsi saiki nang ngendi-endi, akeh wong kang ngumbar nafsu nuruti angkara murka ngoyak banda, donya, wanita. Ora mokal yen ta sedulurku saiki lagi padha lali, lan muga-muga aku tansah eling ora melu ngedan, ning tansah keduman. end

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s