CERITA CEKAK – DEMI SUMIATI

sumiNglarastenan – Malem minggu bengi iku, Gemboel Sastra Gandhul dandan mlithit nganggo lengo pomid. Ana lor Gununggandul, mega tipis nyaput pamore rembulan kang lagi panglong. Wit jati lan sonokeling katon mentiyung katiup angin ketiga. Sunare rembulan kang moblong nembus pang wit brondhol, hawa adem kang atis ora kuwasa nyirep atine Gemboel sore iku.

Malem minggu kang wis dianti-anti, lan sak dawane dalan ngenam pengarep-arep yen ta wis kansen marang Sumiati arep dolan menyang stasiun radio kang wis ngirim ombake asmara.

Gemboel katon kemrungsung kaya wong linglung sakdawane laku bingung piye mengko yen ketemu Sum kang wis sring kirim salam liwat gelombang radio. Ngenam ukara maneka warna, ning kepara tetep ora trep karo pengangen-angene. Sapecak mandheg samecak noleh kaya ora tekan-tekan studio jangkahe.

Karo mrenahke setut, Gemboel ngangkat tangan nonton jam, kang pandome wis mantheng nuding ing angka 18.30 (setengah pitu). Kanthi ngunjal ambegan dawa Gemboel ngencengake tekad, lan kepara nyiapake rasa amrih ora gugup anggone bakal ketemu marang Sumiati pandemen radio kang gawe Gemboel ora bisa turu.

Rasa ndredeg diampet mung kepengen enggal tekan studio. Ora krasa yen rembulan kang wis sak pengadeg lan lintang panjer sore wis meh ilang saka pendeleng. Gemboel kang dandan mlithit njaluk lengo pomite Prasetio lan lengo wangi cap srimpi wis meh tekan studio kanthi kringetan. Lengo srimpi campur kringete Gemboel ambune dadi ngambar-ambar ora karuan sing padha ngambu.

Durung nganti mlebu pager studio dumadakan saka kanthong ana suara telpon. Gemboel banjur njupuk telpon mencet tombol ijo minangko katrimane panggilan. Ora ndelok sapa sing telpon, Gemboel banjur ngomong ndlidir ra ana enteke.

“Dik Sum, sliramu ana ngendi? aku wis ana ngarep studio iki! isish suwe ora???” kandane Gemboel ana ing telepon.

“Mboel! kowe ana ngendi? cepet mulih, iki bapak wis di tunggu pak Camat arep tindak daleme pak Bupati, cepet mulih! Sepatu lan batike bapak arep dianggem sowan pak Bupati!” swara bapake Gemboel lewat telepon gegem.

Mak tratap, kaget lan kaya rindhik asu ginitik Gemboel mlayu mulih, lan ora sida ketemu Sumiati sing dikenal liwat gelombang radio. end

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s