GUYON – SI TERONG LAN BLEKOK SING LUGU

blekokTerong buru-buru anggone budhal sekolah, amerga wis kawanan anggone tangi. Terong menyang sekolah numpak mobil lancer sing kinyis-kinyis, nanging ora sengaja saking kesusune malah nyrempet manuk blekok sing mabur arep nucukin beras wutah gawane Mbok Sumiyatun kang lagi diet merga rega iwak lan daging sing larang.

Kanthi rasa kamanukan, lan mesakne ndelok sirahe manuk sing tatu lan manuk mau semaput lan rumangsa salah Terong bali mulih nulungi manuk sing lagi apes mau. Tekan omah, manuk blekok sing semamput mau dicemplungne kurungan wesi, diciprati banyu lan didamoni silite nanging tetep ora gelem tangi, sadar.

Ganti dino Terong arep budal sekolah banjur menehi banyu kang diwadahi gelek lan besengek turahan sarapan, amarga Terong mikir yen to sadar mesti manuk mau krasa ngelih ngelak lan ngelih.

Ndilalahe, manuk mau sadar lan nyumurupi ana banyu towo lan besengek banjur nyumurupi ana njerone kurungan wesi, manuk mau banjur mbatin jroning ati karo nangis;

“Duh, Gusti …… aku wingi nabrak kendaraan, mesti mati penumpange nganti aku dikunjara. Mugi Gusti paring pangapura, aku ora sengaja!” tangise manuk blekok sesenggukan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s