GUYON – JEBUL DUDU THEKKU

emailNglarastenan – Sastra Lemper, pawongan kang sregep anggone pakarya lan temen. Sastra Lemper, oleh paraban amarga Sastra nalika cilikan senengan nek sarapan kokoh lemper.

Panggonan nyambut gawene Sastra dina Sabtu lan Minggu pinangka dina libur, mulane Sastra Lemper kang duwe kekareman mancing angger wis dina Sabtu lan Minggu nyambut gawene mancing wae. Sabtu wingi Sastra Lemper oleh email saka bose, lan kanggo ndukung program negara mau ben sesuk Pemilu ora runyam mula kudu goleki maneh layang slebaran yen to sing nyambut gawe ana program kudu ora oleh ana gandheng cenenge karo partai, pemilu lan politik.

Sastra lember, ora nyrawe amarga dina prei, dadi ethok-ethok ora ngerti. Dina Senen esuk-esuk Sastra Lemper tekan kantor mbukak layang swara, lan maca isine mbok menawa ana sing wigati.

Kelingan layang swara (email, nek entuk email mesti muni pratanda ana layang kang mlebu) dina Sabtu, Sastra banjur goleki layang swara mau ing komputer. Ketemu layang swara mau, lan ora tidha-tidha Sastra Lemper banjur mbales lan menehi layang slebaran sing digoleki.

Udakara sejam ana layang swara saka bose kang mlebu ing paguyuban layang swara (milis), maca kanthi setiti ana protes lan pitakonan saka bose yen layang swara mau dianggo Sastra Lemper ning kok iso alamat layang swarane bose?

Sastra Lemper banjur ndelok wadahe layang swara duweke, weladalah jebul pancen kagungane bose. Jebule, komputere Sastra Lemper bar di nggo bose ning bose lali metu saka wadah layang swara mau (sign-out). Sastra Lemper yo ora beneh, amarga isine ora ono layang pribadi, kepara umum bab-bab pakaryan.

Oalah Tra, Sastra sesuk maneh kuwi mbok sing ngati-ati. Sastra lan bose mung iso mesam-mesem nguningani kahanan mau. Esuk-esuk kok wis ono-ono wae.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s