LOMBA SINDEN – CERITA CEKAK

sumNglarastenan – Sum, mangkana Sumiatun Suminten biasa diundang. “Kawit isih cilik pancen wis biasa diundang ngaten kok mas” kandhane kang kemayu. Mula dheweke rada bingung nalika diundang pranatacara kanthi jeneng kang pepak.

“Pasrah, sak senenge, mbok menawa pancen kudu cocog karo kartu identitas ya mas?” ujare Sum semu pitakon.

Jaman saiki akeh remaja kang wis ora perduli marang kabudayane bangsa. Kayadene bab seni Sinden, Beksa/joged Jawa, Wayang Kulit, Karawitan, Kethoprak lan liya-liyane. Remaja saiki senengane joged Break Dance, utawa tari modern liyane, malah ana sing modal nembang lambe/lipsinc.

Nanging ora kabeh kok? Contone ya Sum mau. Nalika Gus Mo leledhang menyang ing Ngadirojo, jebul ing tlatah iku seni tradisi Jawa isih subur, urip ngrembaka. Bebasan saben lurung mrangguli putra putri sing gladen sinden, tari, kethoprak, reog, srandhul lan sakpiturute.

Sum klebu bocah kang peng-pengan ing babagan olah swara. Saktemene Sum rumangsa grogi melu ngadani lomba Sinden, amarga nadyan wis njajah desa milang kori paribasane anggone manggung, nanging dheweke ora tau melu lomba kang dibiji dening para juri profesional.

Kejaba pengalaman minangka dadi pesinden nom-noman ing panggung wayang kulit, pesinden ing campursari lan uga sakwernane pranatacara pitulasan ing desane bisa nutup grogine Sumiatun Suminten. Miturut wong tuwane, Jasworo Suminten (45), bakat Sum wis katon kawit isih cilik.

“Wiwit alit, anak kula pancen remen sanget njoged lan nyinden,” kandhane. Jasworo ora kendhat anggone ngasah bakat putrine lan nyengkuyung amrih gelem manggung ing acara-acara pahargyan ing desane.

“Nalika iku aku deg-degan mas. Aku dibayar jadah bakar, lan malah kepara dibayar besengek nalika dadi pranatacara” ujare mahasiswi sekolah seni ing Surakarta kang saiki sinambi dadi penyiar radio swasta ing kuthane. Lan wiwit nalika iku dheweke serius anggone sinau sinden lan basa Jawa.

Swara emas wanita kang dedege dhuwur ora, cendhek yo ora mau, saiki sansaya kondhang dadi sinden lan penyiar radio. “Aku melu Sinden Idol kanggo nguri-uri seni budaya, mligine olah swara utawa sindhen,” pungkasane kandha wanita kelahiran 18 Oktober ing Ngadirojo iku. END

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s