PARIKAN – SENI JAWA

kijing miringNglarastenan – Budaya Jawa pinangka pujering seni ing Nusantara, mula ora kleru sekolah-sekolah seni ngrembaka tuwuh ing tanah Jawa. Salah sawijine seni Jawa mau, yaiku seni ludruk Surabaya, Jawa Timuran.

Kreatifitas para pelaku seni utawa seniman pancen wasis ing bab basa, mligine ing Jula-juli (Suraboyoan) lan uga Banyumasan (kijing miring). tuladhane seni budaya ludruk Jawa Timuran, purwakane lakon ana kidungan lan parikan, kaya mangkene contone:

awan-awan mangan bubur, golek wit manggar nang jero sumur
rabi prawan kakean pupur, rabi penyiar ngentekno kasur

mangan keju, buahe kates
bocahe ayu jebul gak beres

Nadyan ketoke rada saru, nanging yen ditrepake kanthi pas nuwuhake kreatifitas kang ora baen. Sindiran sosial, pinangka kritik masyarakat uga pamarentahan. Ing tembang kijing miring setali tiga uang, alias ora beda kidungan Jawa Timuran. Lan mangkene tuladhane parikan mau:

ayo mas, kijing miring
mas… kijing miring..

ngetan bali ngulon
apa sedyane kelakon

pring wulung dilancipi
nadyan wurung wis nyicipi

awan-awan jo mangan nangka, mangan duren digawe jamu
rabi prawan nyang ati lara, rabi sinden neng awak lemu

ayo mas, kijing miring
mas… kijing miring..

tembok ting celoneh,
jare kapok kok njaluk maneh

kathok ireng klambine ireng, sandale jepit kacamata
aku senegn kowe yo seneng, ra nduwe duit minggata kana

ana luwak nyolong srandal,
yen kurang penak diganjel bantal

tanjung perak akeh pedute,
krasa penak wegah ndudute

Jebul seni kuwi mau werna-werna, lan sing dadi paraga wong kang wasis ing babagan apa wae, dadi sing tari ora mung bisa nari, sing dhalang ora mung bisa dhalang. Para ludruk kejaba bisa nari uga akeh sing wasis ing babagn olah kasusastran.

Gus Mo duwe pangangkah, budaya kang adiluhung iki bisa tansah urip ngrembaka lir tuwuhing jamur ing mangsa udan. Ora ilang kasapu kahanan, mligine budaya kang ora trep marang unggah ungguh adat ketimuran. end.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s