MALEM JEMUAH KLIWON – CERITA CEKAK

onthel gus beiNglarastenan – Gus Bei midak pedhal pit onthel sak kemenge, kabeh tenaga diketokake amrih banter onthele. Kedadeyan iku persis ing malem Jemuah Kliwon nalika Gus Bei ngeterake Ning Sumi, ngliwati kreteg kidul pratelan Ngadiraja. Kahanan kang peteng nambahi singup panggonan iku.

Pit Onthel merek “be nyicil” katon megap-megap, amarga katumpangan piyayi loro kang kanton subur makmur. Sum tangane ngrangkul bangkekane Gus Bei keceng banget, kaya nganti kemepyur pulut paribasane. Gus Bei pikire seneng antarane bombong lan wedi. Gobyos kringete nganti sak grontol-grontol, mung merga pengen mbebungah marang Ning Sum kang dadi ganthilane ati.

Ning Sum ngerti, yen ta saktemene Gus Bei kuwi jirih yen ta mlaku bengi. Apa maneh akeh crita sing werna-werna, papan sing singup, sansaya mungkret lan njegrak githoke amarga wedi. Nalika iku bar resepsi ulang tahune Sum kang netepi pas ing dina Jemuah Kliwon tanggal 18 Oktober mapan ing Angkringane Mbah Mo kang wis kawentar sak Nusantara.

Napase Gus Bei kang megap-megap sansaya ngap, amarga pikire Gus Bei ana kang ngoyak ana ing mburi pit onthele. Ning Sum tambah singset anggone ngrangkul bangkekan, lan kaya nambahi tenaga luwih Gus Bei kang kaweden.

Bareng sawetara anggone ngidak pedhal, lan amerga wis kekeselen Gus Bei anggone ngidak pedhal pit sansaya kendho, lan uga wis cedhak omahe Ning Sum. Ngunjal ambegan dawa, Gus Bei thenger-thenger. Ning Sum ngerti yen ta kekasihe katon kesel banjur njupuk banyu menyang mburi.

Karo ngiling banyu setrum sing anyles (banyu es, Red.), Sum banjur takon marang Gus Bei, kenapa anggone numpak pit bantere ora mekakat.

“Sayang, kenapa mau kok sliramu anggone genjot pit banter banget to mas?” pitakone Ning Sum.

“Oalah dik, dik…. Apa sliramu ora ngerti yen ta mau ana sing melu, ngoyak awake dhewe?” ora menehi jawaban, Gus Bei malah balik takon.

“Ora ki mas, lha lire piye?” Ning Sum takon maneh.

“Mau ana klebat-klebat sing ngoyak awake dhewe, mula anggonku ngidak pedhal gas sak bantere. Apa maneh aku kelingan yen ta saiki malem Jemuah Kliwon, sing jarene nek malem Jemuah Kliwon iku akeh wewe gombel, banaspati, gundul pringis lan sakpiturute golek pangan!” wangsulane Gus Bei.

“Oalah mas, mas …. iku mau rak jarikku sing kena angin ta mas, lha panjenengan banter sansaya ngibit ta ya!” Sum anggone nerangkake kedadehan ing bengi iku. end.

Inspirasi crita kajupuk saka kadadehan nalika Gus Bei isih cilik, kang bulike mlayu nggawa jarik dikira di oyak setan, lan kajumbuhake marang kahanan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s