AMENANGI JAMAN EDAN (SERAT KALATIDHA)

Nilik saka ukara ing Serat Kalatida, utamane bait ka-7:

Amaenangi jaman edan,
ewuhaya ing pambudi,
melu ngedan nora tahan,
yen tan melu anglakoni,
boya keduman melik,
kaliren wekasanipun
ndilalah kersa Allah,
begja-begjane kang lali
luwih begja kang eling klawan waspada

Serat Kalatidha kang wus kawentar iku mbok menawa jumbuh karo kahanan saiki. Lire, ing pada mau yen ta kajlentrehake ngemu werdi mangkene:

Urip ing jaman kang bubrah, edan pancen sarwa ora kepenak, arep nuruti karep ning ora katekan atine, anane mung mesakake, nanging yen ora melu ing jaman ora oleh apa-apa, malah kaliren wekasane. Nanging wis garise Gusti Allah, nadyan wong kang nglali, iku kebak ing kasenengan ning luwih tentrem wong kang tansah eling lan waspada.

Jumbuh kahanan saiki. Apa pratandhane??? Ora sithik wong kang apus-apus (korupsi) kang saiki ka kunjara, awit mung kepengen milik barang kang melok, tundhone lali marang paugeran. Prasasat ora isin kaya wong edan, njarah duwene liyan kang dudu darbene.

Jaman edan, paugeran kang bener padha diterak mung mbujung barang kang gumebyar. Sing tekun nyambut gawe padha di seriki, sing korupsi lan tumindak durjana padha dipuja-puja. Sing temen nyambut gawe pada goleki salahe, nanging wegah nek dikon nyambut gawe. Senenge mung ngrasani.

Mula saiki ayo padha petan. Ora metani tanggane, nanging metani awake dhewe-dhewe. Amrih resik saka reretune donya, ilang sawane lan adoh saka tumindak kang ora bener, eling marang Gusti lan sak padha-padha, kang mahani gemah ripah loh jinawi, kerta tentrem tur raharja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s