DEMOKRASI NEGERIKU (MENANG UMUK, KALAH NGAMUK)

pemilu2014Wis kondhang kawit jaman semana, yen ta pesta demokrasi ing negara iku pinangka pestane rakyat. Banjur rakyat sing ndi??? Pemilu kang wis kliwat meh seminggu lawase, durung ngasilake itungan itungan kang pesthi, kang resmi metu saka kantor kang wenang ngumumake kasih pemilu mau (KPU). Nanging, ing tivi, ing kalarwati lan uga warta online akeh crita lan warta ngenani calon wakil rakyat kang kalah.

Pengen ngguyu, mangkel, nyokurake, lan ketok githoke opo saktemen kang dioyak jroning pemilu mau. Pemilu meh kaya ajang / papan panggonan golek pakaryan paribasane. Ora sithik modal kang wus disok ake, kepara omah lan kendaraan katut kanyut nggembol utang paibasane. Rangkuman crita iki bakal kababar tulisan ing ngisor iki.

Pepenginan pengen dadi wakile rakyat (kawula), kanthi menehi bebana nalika kampanye. Crita mau ing antarane lelakone caleg putri kang maringi bebana arupa kompor gas, kaya kang katulis ing layang kabar. Wis ngerti yen slirane ora bakal unggul ing itungan, mula kompor kang lagi digawe nggodhog wedang mau banjur di jaluk maneh. Sapa jal sing ora mangkel yen mangkana mau???

Ana maneh critane caleg kang marahi ngelus dhadha. Piye jal anggone ora ngelus dhadha??? Panitia renovasi mesjid oleh sumbangan saka para caleg, lan yen di gunggung meh entuk 7 yuta, nanging sakwise coblosan tanggal 9 April wingi, ujug-ujug duite dijaluk maneh. Untung kok ora menang, lha yen nganti menang ora mongkal caleg mau ngedol pintu mesjid, nyolong kothak amal lan liya liyane kanggo mulihake modale.

Kajaba iku ana maneh crita kang anane mung marahi mangkel lan kemekel. Jaman biyen ana unen-unen, “anak polah bapa ke pradhah”. Nadyan kurang prayoga, paribasane lan mbok menawa jumbuh marang crita caleg kang ora kepilih iki. Amarga anake ora kepilih, uga ora kuwat ngampet hawane kanepson banjur ngantemi warga lan nutup dalan kampung. Becik yen ta mbela anak kang laku utama, nanging mbok kanthi cara kang bener,
ora malah keblinger kaya mangkene.

Crita kang ngenes uga ana. Amarga ora kuwat nandang isin, lan entek bandhane banjur kanyut tuwuh (bunuh diri). Dudu caleg, nanging tim sukses caleg. Mbok menawa wis nampa bebana (duwit, bandha) saka caleg (politik uang) dadi stres, cunthel pikire banjur nganyut tuwuh. Nadyan ora ngamuk, kok ya melas men anak rabine.

Ana maneh caleg stres, lan prayogane yen ta kasebut caleg preman. Amarga itungan suara coblosan ora menang, caleg mau banjur nglumpukake kanca kancane (tim sukses), banjur nyegati pawongan kang liwat ing ndalan, “kenapa kok ora milih slirane?”. Kamangka caleg mau wis ngewakaf ake lemah kangga dalan, lan nalika sosialisasi (kampanye) ora sethithik modale.

Mau bengi ing salah sawijine radio swasta uga nganake sarasehan bagagan iki, lan ora beda karo crita-crita ing dhuwur mau.

Mula, paribasan MENANG UMUK, KALAH NGAMUK, mbok menawa trep marang kahanan saiki. Sing menang rumangsa, “Iki lho aku!”, ngatonake yen ta bakal dadi wakile rakyat/kawula, nadyan durung kabukten bisa makili apa malah korupsi? Iku yen sing menang, sing kalah? ya kaya crita ing ndhuwur mau, ora sithik caleg sing stres banjur padha ngamuk.

Mbah Mo mung bisa mbatin lan ngelus dhadha. Apa iki sing jenenge demokrasi??? Demokrasi sing diusung, digotong rame-rame kanthi korban jiwa, raga, lan bandha kang ora sithik. Mbah Mo pancen dudu pengamat kang bisa nulis ndakik ndakik, mung pengamat angkringan, hiks, lan liya-liyane. Dudu pesta enak-enak bisa golek pulihan, apa maneh bisa nilep dadi sugih mblegedhu, nanging mikira rakyat/kawula sing wis nyoblos/milih pinangka wakil, dadi ora kok mikir udele dhewe!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s