GUYON ORA MATON – AJAR NGGAMEL

GONGIng salah sawijine dina, Pemerintah Indonesia menehi beasiswa marang pelajar saka manca, kayata saka Jepang, Ustrali, lan Ukreina. Salah sawijine sing oleh beasiswa mau Masao Yuki. Masao, mahasiswa jurusan Komunikasi Internasional  saka perguruan tinggi swasta kang kondang mau kesengsem marang kesenian Jawa, mligine gamelan.

Masao Yuki banjur melu beasiswa mau lan banjur gabung ana ing Sekolah Tinggi Karawitan Indonesia (STKI) ing Solo.

Amerga kawigatene sing linuwih Masao banjur golek kos ana omahe Diaz Noncameron, kanthi tetimbangan amrih enggal bisa sinau gamelan. Ramane Diaz kang dalang, meh saben bengi ana latihan ndalang utawa nggamel.

Ing malem minggu ndilalah ana latihan ndalang, mulane Masao banjur adus dandan mlithit nganggo lenga pomid mung kepengen nonton lan ajar nggamel. Amarga durung ngerti perangane gamelan lan ora ngerti critane, Masao banjur ngajak Diaz supaya ngampingi.

Sueneng rasanya Masao bisa sinau budaya Jawa kang wus moncer ing manca lan asring dicritakkake para pepudene ing Jepang kana. Merga ora ngerti perangane gamelan, Masao banjur takon marang Diaz.

Masao: “Diaz, iku sing dijejer-jejer terus di thuthuki nganggo palu kuwi apa jenenge?”

Pitakone Masao karo nuding wilahan wesi kang di thuthuki Joko Kris.

Diaz: “O.. iku jenenge saron”

Masao: “Lha yen wilahan kayu dijejer-jejer jur di thuthuki iku apa jenenge?”

Diaz: “Iku jenenge gambang, Masao…”

Diaz kanthi sabar nuntun Masao ngeja jenenge gamelan siji-sijine.

Masao: “Lha iki, sing guedi tengahe mlenuk iki apa jenenge?”

Diaz: “Iki jenenge gong, masao…. nek alat musik modern, pinangka bass..”

Nganti kabeh kemput ditakoni siji-sijine gamelan, banjur Masao takon maneh.

Masao: “Lha iku sing samping dalang ngarep simpingan wayang nganggo gong (gelungan, jenenge we wong jepang ora ngerti gelungan) iku apa…?

Masao karo nuding sinden sing kinyis-kinyis tur katon mlenuk, lan seger.

Diaz: “Iku ngono jenenge sinden yo Masao….”

Masao: “Iku yo di thuthuk???”

Pitakone Masao karo ndomblong.

Diaz: “Nek iku, bageyane dalange sing nuthuk…”

Gubrakjkzzzz……Masao, Masao…sinden kok di padhakne gamelan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s